Фінансування журналу

Видавець

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України