DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.62-80

Психологічні особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у провізорів-інтернів

Н. В. Гончаренко, М. В. Білоус

Анотація


У статті здійснено огляд робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників із проблеми емоційного вигорання й аналіз наукових джерел із теоретико-методологічних і прикладних аспектів проблематики. Проаналізовано синдром «емоційного вигорання», розглянуто основні симптоми та чинники, що призводять до його виникнення. Визначено причини й симптоматику емоційного вигорання фармацевтичних працівників; сутність і специфіку психологічних аспектів їх професійної діяльності, охарактеризовано їх особистісні та комунікативні якості й психологічні характеристики, що допомагають у роботі, та такі, що перешкоджають їх професійній діяльності. Досліджено рівень емоційного вигорання серед провізорів-інтернів. З’ясовано, що фармацевтичні працівники є особливою категорією професіоналів, що мають високий ризик набуття емоційного вигорання через специфіку своєї професійної діяльності. Показано, що спілкування з хворими людьми, загострення почуття відповідальності, вплив стресових чинників – усе це нерідко призводить до виникнення так званого синдрому «професійного вигорання», який негативно впливає не лише на працездатність, але і на здоров’я людини загалом. У ході дослідження синдрому «емоційного вигорання» виокремлено важливі, на нашу думку, чинники, що можуть впливати на рівень його розвитку: самопочуття, активність, настрій, тривожність, депресивність, невротичність. Дослідження показало, що емоційний компонент психічного здоров’я більшості провізорів-інтернів характеризується відносною стійкістю, хорошим самопочуттям, високою активністю, загальним позитивним тлом настрою, помірною тривожністю, упевненістю в собі, соціальною сміливістю. Установлено, що майже третині провізорів-інтернів загрожує емоційне вигорання.


Ключові слова


емоційне вигорання; тривожність; депресивність; професійна діяльність; стрес; провізори-інтерни; професійне вигорання; профілактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении / В. В. Бойко. – СПб., 1999. – 105 с.

Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М. : Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.

Білоус М. В. Синдром «професійного вигорання» у фармацевтичних працівників / М. В. Білоус // Збірник матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячений 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. – Львів, 2014. – С. 14–16.

Білоус М. В. Науково-практичне обґрунтування активно впливаючих факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників (на прикладі Запорізької області) : дис. … канд. фармац. наук : 15.00.01 / Марія Вікторівна Білоус. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2013. – 297 с.

Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с. ; ил. – (Серия «Практическая психология»).

Гончаренко Н. В. Психологічні чинники збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.04 / Наталія Володимирівна Гончаренко. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАМН України, 2015. – 192 с.

Котвіцька А. А. Синдром професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. А. Пузак. – Харків : НФУ, 2015.

Маляр-Газда Н. М. Емоційне вигорання – актуальна проблема медицини сьогодення / Н. М. Маляр-Газда // Науковопрактичний журнал для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини. – 2015. – № 3. – С. 15–18.

Dion G. Le burnout chez les educatrices en garderie: proposition d’un modele theorique / G. Dion // Apprentissage et Socialisation. – 1989. – Vol. 12 (4). – P. 205–215.

Maslach C. Maslach Burnout Inventory Manual / C. Maslach, S. E. Jackson, M. P. Leiter. – Third edition. – California, Palo Alto : Consulting Psychological Press, Inc., 1996. – 52 p.

Maslach C. Burned-out / C. Maslach // Human Behavior. – 1976. – Vol. 5 (9). – P. 16–22.

Maslach C. Understanding burnout: Definition issues in analyzing a complex phenomenon / C. Maslach // Job stress and burnout: Research, theory, and intervention perspectives / Ed. W. S. Pain. – Beverly Hills ; London ; New Dehli, 1982. – P. 29–40.

Maslach C. Burnout: A multidimensional perspective / C. Maslach // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / Ed. W. B. Shaufeli, Cr. Maslach & T. Marek. – Washington DC : Taylor & Francis, 1993. – P. 19–32.

Maslach C. Burnout: The loss of human caring / C. Maslach, A. Pines // Experiencing Social Psychology. – N. Y. : Knopf, 1979. – P. 246–252.

Mazur P. J. Differential impact of administrative, organizational and personality factors on teacher burnout / P. J. Mazur, M. D. Lynch // Teaching and Teacher Education. – 1989. – Vol. 5 (4). – P. 337–353.

Pines A. M. Burnout: An existential perspective / A. M.Pines // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / Ed. W. B. Shaufeli, Cr. Maslach & T. Marek. – Washington DC : Taylor & Francis, 1993. – P. 33–51.

Schaufeli W. B. The burnout companion to study and practice: A critical analysis / W. B. Schaufeli, D. Enzmann. – Washington DC : Taylor & France, 1998. – 220 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.