DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.250-261

Стратегія комбінування як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі

Л. А. Мойсеєнко, О. М. Витвицька, Г. М. Кулініч

Анотація


У статті розглянуто питання стосовно психологічної сутності дії мисленнєвої стратегії комбінування як механізму розв’язування творчої математичної задачі. За результатами аналізу досліджень математичного мислення констатовано його творчий характер та означено підхід до його вивчення шляхом аналізу переважаючих мисленнєвих дій у процесі розв’язування творчих математичних задач. Авторами виокремлено три складові процеси: процес розуміння, процес прогнозування й апробаційний процес. Установлено, що комбінаторні дії зустрічаються упродовж усіх складових процесів творчого математичного мислення та проведено аналіз комбінування у цих процесах. З’ясовано, що у деяких випадках мисленнєві дії комбінування набувають стану мисленнєвих тенденцій і можуть мати місце або упродовж будь-якого складового процесу, або кількох процесів, перетворюючись у переважаючі мисленнєві тенденції і ведучи до результативності пошукового процесу. Зроблено акцент на значущості суб’єктивної впевненості у якості отриманого результату, в можливості продовження мисленнєвих дій із застосуванням комбінування. Доведено, що у випадку, коли тенденція до комбінування переважає упродовж усіх складових процесів і суб’єкт отримує суб’єктивну впевненість у правильності своїх дій, така тенденція перетворюються в мисленнєву стратегію комбінування, що забезпечує позитивний результат пошукового мисленнєвого процесу, спрямованого на розв’язування творчої математичної задачі.


Ключові слова


творче математичне мислення; розуміння; прогнозування; апробація; комбінування; мисленнєва тенденція; мисленнєва стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гурова Л. Л. Процессы понимания в развитии мышления / Л. Л. Гурова // Вопр. психологии. – 1986. – № 2. – С. 126– 137.

Клайн М. Математика. Поиск истины / М. Клайн. – М. : Мир, 1988. – 295 с.

Козелецкий Ю. Психологическая теория решения / Ю. Козелецкий ; пер. с польск. – М. : Прогресс, 1979. – 504 с.

Корнилова Т. В. О типах интеллектуальных стратегий принятия решений / Т. В. Корнилова // Вестник Московского ун-та. Серия XIV : Психология. – 1985. – № 3. – С. 11–24.

Мойсеєнко Л. А. Психологія творчого математичного мислення / Л. А. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 481 с.

Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности / В. А. Моляко. – М. : Машиностроение, 1983. – 136 с.

Мордухай-Болтовский Д. Д. Философия, Психология. Математика / Д. Д. Мордухай-Болтовский. – М. : Серебряные нити, 1998. – 552 с.

Славская К. А. Мысль в действии / К. А. Славская. – М. : Политиздат, 1968. – 208 с.

Borkowski J. G. Impulsivity and strategy transfer: metamemory as mediator / J. G. Borkowski et al. // Child Development. – 1983. – Vol. 54. – P. 459–473.

Вruner J. S. A study of thinking / J. S. Вruner, J. J. Goodnow, G. A. Austin. – New York, 1956.

Schoenfeld A. H. Mathematical problem solving / A. H. Schoenfeld. – New York : Acadеmik Press, 1985. – 412 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.