DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-32.%p

Особливості використання методики формування свідомості та переконання у виховному процесі спеціальної школи

О.М. Вержиховська, І.Л. Рудзевич

Анотація


У статті подано основні положення методики формування свідомості та переконання розумово відсталих учнів. Перш за все зроблено структурний і змістовий аналіз поняття «переконання» як гіпотези, доказу, аргументу. Акцентовано на методах формування свідомості та переконання. Розкрито можливості використання методики формування свідомості та переконання при роботі з розумово відсталими молодшими школярами, яким характерно: некритичність сприйняття того, що навіюється, тому в них виникає повне наслідування діяльності та поведінки інших, що особливо негативно тоді, якщо приклад виявляється не позитивним; низький рівень розуміння етичних узагальнень та усвідомлення своїх обов’язків; неспроможність самостійної перевірки знань на практиці і не здатність навчитися передавати свої знання товаришам. Встановлено, що за допомогою методів формування свідомості та переконання у розумово відсталих молодших школярів потрібно розвивати: критичність мислення, а це можливо лише при систематичному збалансованому впливі педагогів під час різних видів діяльності; особистісні якості, а саме, пояснити дітям сутність цих категорій, формувати у них відповідне ставлення до них, а також розвивати на базі усвідомлення відповідних категорій, особистісно-вольові та особистісно-моральні якості; етичні знання за допомогою мотивованих пояснень, коротких цікавих оповідань, вказівок стосовно наслідків неправильного вчинку. Саме тому роль методики формування свідомості та переконання полягає у тому, щоб навчити розумово відсталих молодших школярів самостійно використовувати свої знання у будь-яких ситуаціях та перетворювати наявні знання у переконання.

Ключові слова


розумово відсталі молодші школярі; переконання; свідомість; інформаційний метод; пошуковий метод; дискусійний метод; метод взаємної освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белкин А.С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы : учеб. пособие / А.С. Белкин. – М. : Просвещение, 1977. – 112 с.

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе :

кн. для учителя / [под ред. В. В. Воронковой]. – М. : ШколаПресс, 1994. – 416 с.

Еременко И. Г. Олигофренопедагогика : учеб. пособие /

И.Г. Еременко. – К. : Вища школа, 1985. – 327 с.

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. /

С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.