DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-32.%p

Аналіз психологічної суверенності як феномена особистісного стилю

О.Д. Главінська

Анотація


Проаналізовано актуальність проблеми суверенізації особистості. Представлено філософський і психологічний зміст проблематики як значущої складової буття, яка визначає стратегію життя людини. Визначено теоретичну платформу і доведено, що категорія «особистісна суверенність» потребує психологічного, фізіологічного та соціокультурного уточнення. Порівняно різноманіття уявлень про зміст, природу та функції особистісної суверенності, яка визначається спочатку у психології поняттями «автентичність», «автономність», а згодом «суверенність». Вказані поняття представлено швидше як синоніми, а не поняття, що мають свій обсяг і феноменологію. Розглянуто досягнення психологічної суверенності (особистісної автономії) через перспективу дослідження психологічного простору особистості, що включає комплекс фізичних, соціальних і психологічних явищ, з якими людина себе ототожнює (територія, особисті предмети, соціальні прихильності, установки). Описано динаміку прояву суверенності у переживанні автентичності власного буття, доречності у просторово-часових і ціннісних обставинах життя, що сприяють прийняттю і впевненості людини, яка діє згідно з власними бажаннями та переконаннями. Охарактеризовано категорію «психологічна суверенність» як стійкий соціально-психологічний конструкт, який являє собою умову і результат продуктивної діяльності в різних галузях і тому може корелювати з об’єктивними і суб’єктивними показниками життєвої успішності, адекватними віковій стадії і конкретній життєвій ситуації людини, визначає спосіб і стиль життя особистості. Психологічну суверенність проінтерпретовано як якісну характеристику особистісного стилю людини, яка проявляється у здатності захищати, розвивати і розширювати свій психологічний простір.

Ключові слова


особистісна суверенність; психологічний простір особистості; автономність особистості; кристалізація «Я»; суверенізація особистісного стилю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.

Максименко С. Д. Психологія особистості / С. Д. Максименко. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

Нартова-Бочавер С. К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии / С. К. Нартова-Бочавер. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

Похилько А. Д. Социокультурная автономность сознания:

экзистенциально-антропологическое измерение / А. Д. Похилько. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ «Актуальные

проблемы современной науки», 2006. – 248 с.

Психология личности и образ жизни / Отв. ред. Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1987. – 219 с.

Сохань Л.В. Жизненная программа личности как способ сознательной организации жизнедеятельности / Л. В. Сохань,

М. В. Кириллова // Стиль жизни личности. Теоретические и

методические проблемы. – К., 1992. – С. 223–255.

Швалб Ю. М. Психологічні критерії визначення стилю життя / Ю. М. Швалб // Соціальна психологія. – 2003. – № 2. –

С. 14–20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.