DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%p

Ефективність впровадження програми розвитку творчої активності особистості людей похилого віку

Л.А. Гончарова

Анотація


Статтю присвячено розгляду ефективності програми оптимізації творчої активності особистості людей похилого віку. Нагальність дослідження визначається тим, що питання розвитку творчої активності є актуальним та недостатньо розкритим, а творча активність людей похилого віку являється одним із найменш визначених понять психологічної науки. В результаті проведеного дослідження нами визначено рівні творчої активності людей похилого віку та етапи її розвитку. Результатом нашого дослідження стала розвиваюча програма спричинення розвитку творчої активності людей похилого віку в межах суб’єктного підходу з урахуванням пізнавальних, емоційно-вольових і фізичних можливостей особистості й використання їх для участі в процесі творчої діяльності. У результаті проведеного дослідження нами визначено рівень прояву творчої активності людей похилого віку, як середньо-низький докладно описано їх якісні показники та зроблено висновок, що творча активність людей похилого віку як творчоактивне благополуччя розвивається у результаті психолого-педагогічного впливу до середньо-високого рівня, що відповідає динаміці прояву творчої активності. За допомогою проведеного кількісного і якісного аналізу нами виявлено, що внутрішніми психологічни- ми чинниками розвитку творчої активності людей похилого віку, згідно етапам означеної динаміки спричинення розвитку творчої активності особистості людей похилого віку в умовах цілеспрямованого психолого- педагогічного впливу, є збереженість творчоактивного психологічного ресурсу, адаптація та рефлексія.


Ключові слова


творча активність; етапи; рівні; механізми; рефлексія; адаптація; творчоактивний психологічний ресурс; самоактуалізація; похилий вік; психологічні чинники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Н. Х. Субъектность людей пожилого и старческого возраста : дис….д-ра психол. наук: 19.00.13 / Александрова Наталия Христова. – М., 2000. – 221 с.

Алешина Ю. Е. Измерение уровня самоактуализации личности / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загик, М. В. Кроз

(ред.) // Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М. : Изд. – во Моск. ун-та,

– С.91–114.

Копытин А. И. Системная арт-терапия: теоретическое обоснование, методология применения, лечебно-реаби литационные и дестигматизирующие эффекты : дис… д-ра

мед. наук: 19.00.04 / Алексей Иванович Копытин. – СПб.,

– 311 с.

Кушнарева А. И. Развитие творческой активности учащихся методом сетевых экологических проектов: дис….к-та психол. наук: 19.00.13 / Александра Ивановна Кушнарева. –

Улан-Уде, 2006. – 211 с.

Семиченко А В. Дослідження мотивації особистості /

А. В. Семиченко // Розвиток психологічної науки в Україні. – Ч.1. – К. : ОВС, 2003. – 239 с.

Наумова В. А. Оптимизация личностного ресурса на этапе

поздней зрелости : дис...канд. психол. наук: 19.00.13 / Валентина Александровна Наумова: – П.- Камчатский, 2013. –

с.

Практическая психология для менеджеров / под ред.

М. К. Тутушкиной. – М. : Филинъ, 1996. – 368 с.

Экспериментальная психология / под ред. В. Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2003. – 319 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.