DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-26.%p

Результати дослідження психологічних чинників особливості збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів

Н.В. Гончаренко

Анотація


У статті констатується, що психічне здоров’я є однією з умов становлення професійної самосвідомості, ідентичності, ефективної професійної діяльності фахівця та складає головну, відносно неспецифічну динамічну основу продуктивності всіх аспектів професійної діяльності і загального благополуччя людини, обумовлює гармонійний розвиток особистості та досягнення професіоналізму. Встановлено, що психічне здоров’я – це стан рівноваги між особистістю і середовищем, адекватної регуляції поведінки людини, здатності протистояти труднощам без негативних наслідків для здоров’я. Зазначено, що психічне здоров’я не є просто відсутністю психічного розладу, а є станом благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Зроблено висновок, що психічно здоровою є людина, що не тільки не має симптомів та синдромів психічного розладу, але і соціально адаптована та задоволена рівнем свого життя. У статті наведено результати дослідження психологічних чинників збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів. На основі діагностичного комплексу сформульовано критерії психічного здоров’я майбутніх лікарів. Визначено найбільш значущі чинники психічного здоров’я майбутніх лікарів: ставлення до здоров’я як до найважливішої цінності, володіння навичками самоконтролю; вміння боротися зі стресовими ситуаціями. Зроблено висновок, що перспективи особистісного і професійного розвитку потенційного лікаря залежать від комплексу внутрішніх та зовнішніх чинників, до яких відносимо як організаційні й суспільні умови фахового становлення, так і комплекс психолого-педагогічних технологій управління його особистісним і професійним розвитком.


Ключові слова


психологічні чинники; психічне здоров’я; майбутні лікарі; критерії психічного здоров’я;чинники психічного здоров’я; результати дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой психологический словарь / Под. ред. В. Мерещякова, В. Зинченко. – Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. –

с.

Гулина М. А. Психоаналитические концепции здоровья /

М.А. Гулина // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб., 2000. – С.98-104.

Катков Л. Теория и практика формирования психического

здоровья населения / Л. Катков. – Кастанай, 1998. – 267 с.

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я /

М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2002. – 271 с.

Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных

психологов: Хрестоматия /Л. В. Куликов. – 2009. – 464 с.

Поташнюк Р. З. Психогігієна: навч. посібн. / Р.З. Поташнюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк: Надстря,

– C 62.

Психічне здоров’я населення України: Інформаційно-аналітичний огляд за 1990-2005 рр. / МОЗ України; Центр медичної статистики. – К.: Сфера, 2006. – 52 с.

Психология здоровья: Учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2006. – 607 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / за ред.

П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

Психология: Словарь / под общ. ред. А. В Петровского,

М. Г. Ярошевского. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. –

С.301.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.