DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-26.%p

Внутрішні психологічні чинники розвитку творчої активності особистості людей похилого віку

Л.А. Гончарова

Анотація


Статтю присвячено розгляду механізмів спричинення розвитку творчої активності особистості людей похилого віку. Нагальність дослідження визначається тим, що питання творчої активності є актуальним та недостатньо розкритим, а творча активність людей похилого віку є одним з найменш визначених понять психологічної науки. В проведеному дослідженні нами визначено рівні прояву творчої активності людей похилого віку, докладно описано етапи та механізми її прояву. Результатом нашого дослідження стала схема спричинення розвитку творчої активності людей похилого віку в межах суб’єктного підходу з урахуванням пізнавальних, емоційно-вольових і фізичних можливостей особистості й використання їх для участі в процесі творчої діяльності. В результаті проведеного дослідження нами визначено рівні прояву творчої активності людей похилого віку, детально описано їх якісні показники та зроблено висновок, що творча активність людей похилого віку, як творчоактивне благополуччя, має три рівні прояву: високий, середній та низький, що відповідають динаміці прояву творчої активності, як творчоактивного благополуччя людей похилого віку. Підсумком нашої роботи став докладний опис внутрішніх психологічних чинників, що визначає внутрішніми психологічними чинниками розвитку творчої активності людей похилого віку, згідно етапам означеної динаміки спричинення розвитку творчої активності особистості людей похилого віку в умовах цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу оптимізації творчої активності як творчоактивного благополуччя такі: збереженість творчоактивного психологічного ресурсу, адаптацію, рефлексію.


Ключові слова


творча активність; етапи; рівні; механізми; рефлексія; адаптація; творчоактивний ресурс; похилий вік; психологічні чинники; творчоактивне благополуччя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Н. Х. Субъектность людей пожилого и старческого возраста: дис….д-ра психол. наук: 19.00.13 / Наталия Христова Александрова. – М., 2000. – 221 с.

Алешина Ю. Е. Измерение уровня самоактуализации личности / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загик, М. В. Кроз

(ред.) // Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. – М.: Изд. – во Моск. ун-та,

– С.91-114.

Копытин А. И. Системная арт-терапия: теоретическое

обоснование, методология применения, лечебно-реабилитационные и дестигматизирующие эффекты: дис… д-ра

мед. наук: 19.00.04 / Алексей Иванович Копытин: – СПб.,

– 311 с.

Кушнарева А. И. Развитие творческой активности учащихся методом сетевых экологических проектов: дис….к-та психол. наук: 19.00.13 / Александра Ивановна Кушнарева: –

Улан-Удэ., 2006. – 211 с.

Семиченко А В. Дослідження мотивації особистості /

А. В. Семиченко // Розвиток психологічної науки в Україні. – Ч.1. – К.: ОВС, 2003. – 239 с.

Наумова В. А. Оптимизация личностного ресурса на этапе

поздней зрелости: дис….канд. психол. наук: 19.00.13 / Валентина Александровна Наумова: – П.-Камчатский, 2013. –

с.

Ямницький В.М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості дорослих : дис….д-ра психол.

наук: 19.00.13 / Вадим Маркович Ямницький: – К., 2004. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.