DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2014-25.%p

Cимвол етнічного «Іншого» в конструюванні поведінки особистості

О.Ф. Хміляр

Анотація


Етнічний «Інший», виступаючи символічною фігурою, дозволяє особистості вибудовувати проект власної поведінки задля ефективної взаємодії в певному етнічному середовищі. Розглядаючи образ етнічного «Іншого» як породження психічної реальності, автор статті вивчає як змінюється постать індивіда під впливом значимого етнічного «Іншого». З’ясовано, що особистість як продукт символу, в кожному акті мовлення з «Іншим», наділяє його певними рисами і якостями, які, на її думку, мають бути йому притаманні. Це знаходить своє вираження в тому, що поведінка особистості спочатку формується в «Іншому» задля того, щоб потім повернутися в «Я»: у дії, в мовленні й в цілому вплинути на поведінку самого «Іншого». Доведено, що індивід набуває статусу особистості під кутом зору значимого «Іншого». Встановлено, що образ етнічного «Іншого» відображаючи суб’єктивну дійсність, формується в особистості на основі спостережень, досвіду особистої взаємодії, а також на ґрунті догадок, пересторог, стереотипів. За таких умов етнічний «Інший» стає символом, проекцією, що дозволяє особистості вибудувати відповідний конструкт власної поведінки. Виявлено, що поведінка етнічного «Іншого» в значній мірі залежить від культурної моделі (групової чи особистісної спрямованості), яка притаманна відповідній етнічній спільноті. В статті показано, які цінності сповідують представники індивідуальних та колективістських етнічних спільнот. Зазначено, наскільки важливо будувати комунікативну взаємодію з етнічним «Іншим» на основі врахування вимог етнічної культури. Виявлено, що етнічний «Інший» за певних умов стає «Чужим», від якого особистість дистанціюватиметься, захищаючи власну культуру. В статті розкривається, що знайомство з «Чужим», з одного боку, видається небезпечним, а з другого – захоплює, обіцяє нові знання, розширює кругозір.


Ключові слова


етнічний «Інший»; символ; особистість; образ; поведінка особистості; символічна регуляція поведінки; символічна взаємодія; культура; «свій-чужий».

Повний текст:

PDF

Посилання


Сартр Ж. П. Бытие и Ничто / Ж.П.Сартр. – Екатеринбург,

– С. 123-125.

Духнич О.Е. Нарратив субъектности/идентичности как

диалог с Этническим Другим и основа построения интерсубъективной идентичности личности / О.Е.Духнич // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка

АПН України; за заг. ред. С.Д.Максименко. – К. – Т. VIII. –

Вип. 2. – С.106-112.

Хайдеггер М. Бытие и время / М.Хайдеггер. – М.: Ad

Marginem, 1997. – 321 с.

Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» /

З.Фрейд // «Я» и «Оно». Труды разных лет: в 2 т. – Тб.: Мерани, 1992. – Т. 1. – 103 с.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе /

Ж.Лакан. – М.: Гнозис, 1995. – 101 с.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство /

А.Ф.Лосев.– 2-е изд., испр. – М.: Искусство, 1995. – С. 77.

Кристева Ю. Сила ужаса. Эссе об отвращении / Ю.Кристева. –

СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с.

Triandis H.C. Culture and social behavior / H.C.Triandis.–

N.Y., 1994. – P. 55-56.

Копелев Л.З. Чужие / Л.З.Копелев // Одиссей. Человек в истории. Образ «другого» в культуре. – М.: Наука, 1994. – С. 8-18.

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси / В.В.Колесов. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 312 с.

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі /

Ф.Ніцше.– Львів: Літопис, 2002. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.