DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-21.%p

Теоретико-психологічний аналіз довірливості в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ

Ю.Б. Ірхін

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз психологічних основ форму-
вання довірчих відносин у діяльності органів внутрішніх справ з пози-
цій макровиміру. Розкрито сутність довірчості як провідного компонен-
ту оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України.
Констатовано, що поточний стан традиційного підходу до теоретичних
засад формування довірчих відносин в оперативно-службовій діяльнос-
ті міліції потребує технологічного регулювання. Визначено оптимальні
шляхи налагодження партнерських відносин з населенням, установ-
лення, розвитку й підтримання довірчих відносин з об’єктами опера-
тивно-службової діяльності. Визначено психологічні засади довірчості
в дискурсі правоохоронної діяльності.


Ключові слова


довірчі відносини; психосемантика; психологічний вплив; партнерські відносини з населенням; імідж міліції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психоло-

гии / А.А. Леонтьев, А.М. Шахнарович, В.И. Батов. – М.:

Наука, 1977.

Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследо-

вания / А.Р. Лурия. – М.: «Академия», 2002.

Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма / А.Р. Лу-

рия. – М.: «Академия», 2002.

Лурия А.Р. Основные проблемы психолингвистики /

А.Р. Лурия. – М.: «Академия», 2002.

Хроленко А.Т. Общее языкознание: Учебное пособие /

А.Т. Хроленко . – М.: Просвещение, 1989.

Robert B. Dilts Sleight of Mouth. The Magic of Conversational

Belief Change. Meta Publications, Capitola, CA, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.