DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Психологічні особливості відповідального ставлення підлітків до власного соматичного здоров’я

С.В. Маковєєва, Н.П. Шайда

Анотація


Стаття розкриває психологічні особливості відповідального ставлен-
ня підлітків до власного соматичного здоров’я. Представлено результати
дослідження. Встановлено, що характер соматичної хвороби впливає на
психічний стан хворого і особливості особистості самого хворого істотно
впливають на виникнення тих чи інших захворювань. Прийняття від-
повідальності за свою хворобу допоможе підлітку перебороти хворобу й
стать фізично, психологічно та духовно здоровою людиною.


Ключові слова


психосоматичні захворювання; психічне здоров’я; відповідальність; ставлення до здоров’я; відповідальне ставлення до здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітенко І.С. Зміни психіки при соматичних розладах – акту-

альна проблема медичної психології / І.С. Вітенко // Прак-

тична психологія та соціальна робота. – № 4, 2000. – С. 31-

Егорова Е.Б. Проявление ответственности у подростков

с психосоматическими заболеваниями / Е.Б. Егорова,

С.В. Маковеева //Состояние здоровья: медицинские и психо-

лого-педагогические аспекты. Материалы I Международной

научно-практической интернет-конференции: в 2 ч. – Чита:

ЧитГУ, 2009. – Ч.1. – С.148-152.

Кабаева В. М. Формирование осознанного отношения к соб-

ственному здоровью у подростков: Дис. ... канд. психол.

наук : 19.00.07 / Валентина Михайловна Кабаева. – М.,

– 280 c.

Корнієнко О.В. Цінність психосоматичного здоров’я підрос-

таючого покоління /О.В. Корнієнко //Практична психоло-

гія та соціальна робота. – 1998. – № 10. – С. 33-37.

Максименко С.Д. Психічне здоров’я дітей / С. Д. Максимен-

ко // Психолог. – № 1, 2002. – С.4-6.

Никифоров Г.С. Психология здоровья: Учебник /Под ред.

Г. С. Никифорова. СПб., 2003 -456 с..

Сиротюк А. Соматичні захворювання дітей. Кінезіологічна

профілактика / А. Сиротюк // Психолог, № 6, 2002. – С. 11-

Холмогорова А.Б. Принципы и навыки психогигиены

эмоциональной жизни / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян//

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитацион-

ной работы. – 1996. № 1. С.25-27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.