DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Factors of forming intercultural communication competence in foreign language teaching/learning

В.І. Остапенко

Анотація


статті досліджується міжкультурна комунікативна компетен-
ція, яка є невід’ємним компонентом оволодіння іноземною мовою.
З’ясовується зміст поняття “культура”. Доведено, що для успішного
формування даної компетенції обов’язковими є чинники як психологіч-
ного, так і дидактичного характеру. Такими факторами є: культуроло-
гічна спрямованість процесу вивчення мови; ціннісні орієнтації; соціо-
лінгвістична компетенція; розвиток навичок спостереження, аналізу,
моніторингу, тактики, дослідження; вміння розпізнати та подолати
тривогу.


Ключові слова


міжкультурна компетенція; культурологічний підхід; культура; комунікація; цінності; навички.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігунова С.А. Психологічний потенціал культурологічно

орієнтованого навчання старшокласників іноземної мови:

Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07/С.А. Бігуно-

ва. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. –

– 19 с.

Першукова О.О. З icторiїСафонова В.В. Культуроведение в

системе современного языкового образования/В.В. Сафоно-

ва//ИЯШ. – №3. – 2001. – С.17-23.

Програма з англійської мови для університетів/інститутів:

Проект/[С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та ін.] –

К.: Координ.-інформ. центр “Злагода”, 1999. – 185 с. – англ.

Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного

языкового образования/В.В. Сафонова//ИЯШ. – №3. –

– С.17-23.

Jens Allwood Intercultural Communication // Available from:

http://sskkii.gu.se/jens/publications/docs001-050/041E.pdf

O’Sullivan K. Understanding Ways: Communicating Between

Cultures. A Practical Handbook/Кerry O’Sullivan. – Hale

&Iremonger. – 1994. – P. 99-132.

Risager, Karen Language Teaching and the Process of

European Integration. //Language Learning in Intercultural

Perspective: Approaches through Drama and Ethnography/

edited by Michael Byram and Michael Fleming. – Cambridge

University Press. –1998. – P. 242-254.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.