DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-19.%p

Features of self-control in adolescence

V.I. Spivak

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми становлення самокон-
тролю в поведінковій діяльності дітей підліткового віку. Визначаються
основні методи, за допомогою яких здійснювалось вивчення рівнів са-
моконтролю; ступеня усвідомлення підлітками власних поведінкових
реакцій в різних ситуаціях, власних можливостей та критеріїв оцінки
інших людей; цілеспрямованості та потреби у самовихованні як вищої
форми самоконтролю.

На основі здійсненого теоретичного аналізу літературних джерел та
проведеного експериментального дослідження робляться висновки про
те, що становлення самоконтролю в поведінковій діяльності підлітків
відбувається під впливом таких важливих чинників, як: особливості
«Я-концепції» особистості, зокрема рівень сформованості ідеального об-
разу «Я»; результати учбової діяльності (простежено взаємозв’язок між
неуспішністю в навчальній діяльності та низьким рівнем самоконтро-
лю в поведінковій діяльності), зокрема рівень розвитку самоконтролю
в даному виді діяльності; рівень засвоєння індивідом моральних норм;
рівень розвитку рефлексії (низький рівень розвитку рефлексії зумовлює
відсутність потреби у самовихованні).


Ключові слова


самоконтроль; підліток; самовиховання; саморегуляція; самоспостереження; самопізнання; самоставлення; «Я-образ»; самооцінка; «Я-концепція».

Повний текст:

PDF

Посилання


Almanac of psychological tests. – M.: «PCB», 1997. – 320 p.

A. Anastasi Psychological of testing: Trans. from Eng. / Ed.

K.M. Hurevycha, V.Y. Lubovskoho. – M.: Pedagogy, 1982. –

Book 2. – 336 p.

Burns R. The development of «self-concept» and of education:

Trans. from Eng. / M/: Progress, 1986. – 420 p.

Bech I.D. From the will of the individual. – K.: Ukraine-Vita,

– 202 p.

Boryshevskyy M.I. Nurturing self-control behavior of primary

school pupils. – K.: Soviet School, 1980. – 143 p.

Boryshevskyy M.I. Psychological terms of generating selfcontrol

behavior in schoolchildren Jr.: Dis ... Candidate of

Psychological Science: 19. 00. 07. – K., 1965. – 221 p.

Dolynskaya L.V. Psychological Features of self-control teenage

behavior: Author. Dissertation ... Candidate of Psychological

Sciences: 19.00.07 / SII psychology USSR. – K., 1978. – 24 p.

Kostiuk G.S. Educational process and mental development of

the individual / Ed. L.M. Prokoliyenko. – K.: Soviets School,

– 608 p.

Matveeva M.P. Features of «self-image» mentally retarded

adolescents: 19.00.08. – K., 1994. – 172 p.

Moshenska L.V. Diagnostic features of subject psychodrawings

in-depth study of aspects of the psyche: Author. Dissertation

... Candidate of Psychological sciences: 19.00.07 / Institute of

Pedagogy and Psychology of Professional Pedagogical Sciences

of Ukraine. – K., 1998. – 19 p.

Moshenska L.V. Psychological defenses and unconscious / /

Applied psychology and social work. – 1998. – № 5. – P. 11 –

Features learning and development mentally schoolchildren

-17 years (pedagogical science – Reform school) / Ed. Y.V.

Dubrovynoy, B.S. Kruhlova. – Moscow: Pedagogy, 1988. – 192 p.

Fall schoolchildren in Teaching (Problems mentally

development) / Ed. Z.Y. Kalmykovoy, Y.Yu. Kulahynoy. – M.:

Pedagogy, 1986. – 208 p.

Psychology of personality: tests, questionnaires, methods /

N.V. Kyrsheva, N.V. Ryabchykova. – M.: Helikon, 1995. –

p.

Psychological problems of poor progress schoolchildren / Ed.

N.A. Menchynskoy. – M.: Pedagogy, 1971. – 272 p.

Raigorodskii D.Y. Practical psychodiagnostics. Methods and

tests. Textbook. – Samara: by publishing house «Bachrach»,

– 672 p.

Rogov E.I. Tabletop book Virtually psychologist in education. –

M.: Vlados, 1996. – 529 p.

Shybutany T. Soccial psychology. Sokr. Lane. from English.

V.B. Olshanskoho. Society. yet. and poslesl. H.V. Osypova. –

M.: Progress, 1969. – 535 p.

Yatsenko T.S. Psychological foundations of group

psychotherapy: Training. Guide. – K.: Reference list, 1996. –

p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.