DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Формування комунікативних здібностей молодших школярів

О.В. Войцеховська

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування комунікативних здібностей
молодших школярів. Автором висвітлені психологічні особливості
молодших школярів; представлено залежності розвитку комунікативних
вмінь від особистісних особливостей; розроблено комунікативно
розвивальну програму, спрямовану на розвиток комунікативних
здібностей молодших школярів.


Ключові слова


молодший школяр; комунікативні здібності; психологічні механізми; комунікативно-розвивальна програма; психологічний тренінг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия /

Ф.Бурнард. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.

Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. посібник /

М.М. Заброцький. – К., 1998. –100 с.

Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособового

спілкування/Пер. з англ. В. Хомика. – К.: Вид.дім “КМ

Академія”, 2003. – 288 с.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології / С.Д.Макси

менко. – К.: НПУ Перспектива, 1998. – 320 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія: Підручник / С.Д.Мак

сименко. – К.:Форум, 2000. – 543 с.

Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу:

Навч.посіб. /М.К.Мілютіна. – К.: МАУП. – 192 с.

Савчин М.В. Вікова психологія: Навч. посіб. / М.В.Савчин,

Л.П.Василенко. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.

Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний по

сібник / І.М.Цимбалюк. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

Яценко Т.С. Психологічні основи психокорекції: Навч. посіб. /

Т.С.Яценко. – К.Либідь, 1996. – 246 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.