DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Генеза новоутворення професійної взаємодії в підготовці студента–психолога до співпраці з учителем

Л.О. Гапоненко

Анотація


У статті розкрито послідовність новоутворення рефлексивного
спілкування професійної взаємодії психолога з учителем у процесі
підготовки студентапсихолога. Автор пропонує суб’єктнорефлексивну
модель формування системи знань, вмінь і методик організації сумісної
діяльності психолога з учителем, яка була апробована під час вирішення
авторських навчальних задач. У загальному виді задачі відтворюють
культурноетичний, дієвоформуючий та когнітивносистемний
принципи моделювання професійної взаємодії психолога з учителем.


Ключові слова


професійна взаємодія; рефлексія; суб’єктно-рефлексивна модель; рефлексивне спілкування; внутрішній простір партнерів взаємодії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардиер, Г.Л. Социальная психология толерантности:

Автореферат дисс…доктора псих.наук / Г.Л.Бардиер. – Спб.,

Гапоненко Л.О. Рефлексія як умова розвитку особистості.

Монографія / Л.О.Гапоненко. – Дніпропетровськ: Пороги,

– 175 с.

Дьяконов Г.В. Основы диалогического подхода в психо

логической науке и практике: Монография /Г.В.Дьяконов. –

Кировоград: РИО КГПУ им.В.Винниченко, 2007. – 847 с.

Зинченко В.П. Сознание и творчество /В.П.Зинченко. – М.:

Языки славянских культур, 2010. – 592 с.

Зинченко В.П. Совокупная деятельность как генетическая

исходная единица психического развития /В.П.Зинченко,

Б.Г.Мещеряков // Психол. наука и образование, 2000. – №2. –

С. 8695.

Кравців О. Психологічні особливості розвитку професійної

рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Автореф. на здобуття к. психол.н. – ІваноФранківськ, 2009. –

с.

Hermans H. The dialogical Self: Meaning as movement. San Di

ego: Academic Press,1993.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.