DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-18.%p

Ігрова діяльність у подоланні алалії в дітей дошкільного віку

Н.М. Каут

Анотація


У статті здійснюється теоретичний аналіз проблеми ігрової
діяльності в подоланні алалії у дітей дошкільного віку. З’ясовується вплив
ігрової діяльності в подоланні мовленнєвих розладів на розвиток
дошкільника. Пропонується корекційна робота з дітьми#алаліками.


Ключові слова


гра; ігрова діяльність; мовлення; мовленнєві розлади; алалія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блінова Г. Й. Альбом для обстеження мовлення у дитини /

Г.Й. Блінова. – К.: Благовіст, 2001. – 213 с.

Блінова Г. Й. Подолання мовленнєвих вад дітей: у 2 ч. /

Г.Й.Блінова. – К.: Благовіст, 2005. – Ч. 1. – 288 с.

Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии

ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. – 1966. –

№6. – С.75.

Выготский Л. С. Психология / Л.С.Выготский. – М.: Изд#во

ЭКСМО#Пресс, 2000. – 1008 с.

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика / Г. А. Волкова. – М.:

Просвещение, 1985.

Кондратенко В. О. Гра в логопедичній роботі як основний вид

діяльності / В. О. Кондратенко // Збірник наукових праць. –

К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 17#22.

Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры /

А.Н.Леонтьев // Избр. психол. соч.: В 2 т. – М., 1983. – Т.1. –

С.306.

Макаренко А. С. О воспитании в семье / А. С. Макаренко. – М.,

– С.82.

Логопедия: Учебник / Под ред. Л. С. Волковой. – М.:

Просвещение, 1989.

Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е.Левиной. –

М.: Просвещение, 1986. – С.31.

Степанова О. А. Методика игры с коррекционно#развивающими

технологиями: [учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.

заведений] / О. А. Степанова, М. В. Вайнер, Н. Я. Чутко; под

ред. Г. Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр “Академия”,

– 272 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б.Эльконин. – М., 1978.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.