DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-17.%p

Психологічні особливості дитячо– батьківських взаємин та психопрофілактика їх порушень

В.В. Вівчарюк

Анотація


У статті розглядається психологічна характеристика взаємин батьків
та дітей підліткового віку в умовах міжособистісного конфлікту.
Ситуативні передумови конфліктної поведінки підлітка пов’язані з
особливостями самої конфліктної ситуації, що полягають у труднощах
морального вибору, який характеризує боротьбу мотивів і виникає у
процесі спілкування та спонукає до прийняття рішення. Психо&
профілактика конфліктів у взаєминах батьків і дітей підліткового віку
полягає у використанні циклу тренінгових вправ, що, в свою чергу,
сформувало регулятивні, емоційно&вольові якості; сприяє кращому
розумінню себе та інших, формує усвідомлення життєвих перспектив,
цілей та шляхи їх досягнення.


Ключові слова


конфлікт; спілкування; стосунки; сім’я; підлітковий вік; соціалізація; дуальні стосунки; мотив; психопрофілактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии 3&е изд.,

перераб. и доп. /С.М.Емельянов. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов,

А.И. Шипилов – 4&е изд. исп. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 512 с.

Постовий В. та ін. М. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків

та дітей у сучасній родині / Т.Кравченко, А.Ноур, М.Міщенко //

Рідна шк. – 2001. – № 7. – С. 33&35.

Долинська Л.В. Психологія конфлікту: Навч. посібн. /Л.В.До&

линська, Л.П.Матяш&Заяц. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.

Бакли Р. Теория и практика тренинга /Р.Бакли, Дж.Кэйпл. –

СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти

проблемним підліткам /А.Гольдштейн, В.Хомік; пер. з англ.

В. Хоміка. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. /Т.В.Дут&

кевич.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

Орбан&Лембрик Л.Е.Залежність поведінки особистості від

впливу проблемного соціуму /Л.Е.Орбан&Лембрик// Пси&

хологія і суспільство. – № 1 (15). – 2004.– С. 71.

Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о

конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни/

Д.А.Шевчук. – М.: Гросс&Медиа: РОСБУХ, 2009. – 440 с.

Ялом И. Д. Теория и практика групповой психотерапии /

И.Д.Ялом. – СПб.: Питер, 2000. – 640 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.