DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-14.%p

Психокорекційна програма та основні методи психокорекції для осіб із остеохондрозом хребта

Т.С. Горяча

Анотація


Наше дослідження спрямоване на обгрунтування та реалізацію
комплексу психокорекційних заходів, який покращує показники
психічного здоров’я осіб з больовим синдромом при остеохондрозі хребта.
Основою нашої психокорекції стали дві фундаментальні концепції:
концепція “позитивного психічного здоров’я” та концепція цілісності
особистості, її психосоматичної єдності. Враховуючи специфіку клієнтів
із больовим синдромом вертеброгенного походження, в психокорекції
акцент робився на трьох її аспектах, а саме: поведінковому (само
регуляції); емоційному (самовідношенні); когнітивному (саморозумінні).


Ключові слова


психокорекція; остеохондроз; психічне здоров’я; гуманістична психологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горячая Т.С. Изменение некоторых показателей психического

здоровья личности в результате психокоррекционной работы //

Міжнародна науково практична конференція “Теоретико

методологічні проблеми дослідження психології особистості”.

Наука і освіта. Науково практичний журнал Південого

наукового Центру АПН України. – №6/7. – 2004.– С. 63 65.

Горячая Т.С. Психокоррекция некоторых показателей пси

хического здоровья личности//Вісник Харківського на

ціонального університету імені В.Н.Каразіна. – №653. – Харків

– С.51 54.

Горяча Т.С. Характеристики людей, фрустрованих болем при

остеохондрозі хребта // Шевченківська весна. Сучасний стан

науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (IV

Міжнародна науково практична конференція студентів,

аспірантів та молодих вчених): Матеріали секції соціології та

психології. 2 – 3 березня. – Київ, 2006. – С.44 52.

Горячая Т.С. Определение психологической сути понятия

“соматогенная фрустрация”//Тези доповідей. VIII Міжнародна

конференція молодих науковців “Проблеми особистості в

сучасній науці: результати та перспективи досліджень. – 27

квітня. Київ, 2006. – С. 84 89.

Горяча Т.С. Авторське свідоцтво №19762. – 01.03.2007. –

Науковий твір “Особливості психічного здоров’я в осіб з

“соматогенними фрустраціями”.

Горяча Т.С. Авторське свідоцтво № 19763. – 01.03.2007. –

Науковий твір “Психокоррекционная программа для людей с

болью в спине при остеохондрозе позвоночника и грыжах

межпозвонковых дисков”.

Кришталь В.В. Роль и место медицинской психологии в системе

медицинской помощи населению / В.В.Кришталь, Б.В.Ми

хайлов, Н.А.Марута, Л.Ф.Шестопалова//Медицинская

психология. – 2006. – Том I. – №1. – С.3 6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.