DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.%p

Модель розвитку рефлексивного спілкування в студентів–психологів та критерії її виміру

Л.О. Гапоненко

Анотація


У статті розглянуто структурнофункціональну модель розвитку
рефлексивного спілкування, розкриті структурні компоненти, описані
чотири етапи новоутворень цієї властивості,представлені критерії виміру
й рівнів готовності студентів застосувати рефлексивне спілкування в
професійній діяльності.


Ключові слова


рефлексія; рефлексивне спілкування; конгруентність; емпатія; новоутворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ

столетия. Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов /

Г.М.Андреева, Н.Н.Богомолова, Л.А.Петровская. – М.:

Аспект Пресс, 2001. – 288 с.

Гапоненко Л.О.Рефлексія як умова розвитку особистості:

монографія / Л.О.Гапоненко. Дніпропетровськ: Пороги,

– 175 с.

Емельянов Е.Н. Психологический анализ предметнореф

лексивных отношений в научной деятельности: Автореф.

Дис. …канд. психол. наук. – М., 1985. – 21 с.

Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы

социальнопсихологического тренинга / Л.А.Петровская. – М.:

МГУ, 1982. – 165 с.

Blumer H. sociological Implications of the Thought of G.H.Mead //

American Journal of Sociology. – V. 71. – 1966.

Kelley H.H.Thibaut J.W.The social Psychology of Groups. N.Y.,

Mead G.Mind, Self,Society. – Chicago, 1934.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.