DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.%p

Психолого–педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку

О.О. Жигайло

Анотація


У статті розкрито психолого-педагогічні особливості формування
креативного мислення молодших школярів. Проаналізовано основні
принципи креативної освіти молодших школярів та умови для їх творчого
розвитку. Описано аспекти розвитку творчого потенціалу учнів і
подано рекомендації щодо розвитку креативного мислення молодших
школярів.


Ключові слова


креативне мислення; молодший школяр; творчий розвиток; творчий потенціал; творчі здібності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемова О.І. Креативність як базисна характеристика

розвитку дітей початкових класів /О.І. Артемова. – Одеса,

– С.174-182.

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей /

Д.Б.Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 c.

Загальна психологія: підручник / за заг. ред. С.Д.Максимен-

ка. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.

Крутецкий В.А. Психология математических способностей

школьников / В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1968. – 431 с.

Кульчицкая Е.И. Диагностика творческих способностей детей /

Е.И. Кульчицкая. – К.: Знание, 1996. – 67 с.

Кульчицька О.І. Дивергентне мислення як умова розвитку

творчості дітей молодшого шкільного віку / О.І. Кульчицька //

Обдарована дитина. – 1999. – № 1. – С. 2-6.

Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посібник /

C.Д.Максименко, В.О. Соловієнкою – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

Моляко В.А. Техническое творчество и трудовое воспитание /

В.А.Моляко. – М.: Знание, 1985. – 80 с.

Моляко В.А. Психология детской одарённости. / В.А. Моляко,

Е.И. Кульчицкая, Н.И. Литвинова. – К.: Знание, 1995. – 83 с.

Моляко В.А. Психологические аспекты подготовки к труду и

развитие способностей личности в условиях непрерывного

обучения / В.А. Моляко, В.В. Рыбалка // Научно-технический

прогресс и творческий потенциал человека / отв. ред. Л.В.Со-

хань, Р.А.Ануфриева. – К.: Наукова думка, 1988. – 304 с.

Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти

проблеми обдарованості / В.О. Моляко // Обдарована дитина. –

– №1. – С 3-5; №2. – С. 2-6; №3. – С. 2-5.

Моляко В.А., Рыбалка В.В. Теорія виховання творчої осо-

бистості на основі стратегіального підходу / В.А. Моляко,

В.В. Рыбалка // Практична психологія та соціальна робота. –

– № 6. – С. 1-16.

Романовська Д. Методи та прийоми стимулювання творчої

активності учнів /Д. Романовська // Психолог. – 2006. –

№11. – С. 13-15.

Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса.

Адаптированный вариант / Е.Е. Туник. – СПб.: Речь, 2006.– 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.