DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-12.%p

Усвідомлення ідентичності як чинник успішної соціалізації

О.В. Іщук

Анотація


У статті розглядаються проблеми ідентичності та успішної
соціалізації особистості. Висвітлюється феномен ідентичності як широка
концепція, що включає всі якості особистісних сполучень, які обумовлені
великою кількістю біологічних, соціальних, психологічних, культурних
факторів тощо, та чому усвідомлення власної ідентичності виступає як
чинник успішної соціалізації особистості. У статті представлений
теоретичний аналіз проблем ідентичності, проаналізовані види, рівні та
типи ідентичності особистості, що впливають на процес соціалізації
людини. Також представлено роботу з узагальнення сучасних досліджень
феномена соціалізації, його рівні, завдання, окрім цього, наявний
обґрунтований аналіз взаємозв’язку усвідомлення ідентичності та
успішної соціалізації особистості.


Ключові слова


ідентичність; ідентифікація; соціалізація; адаптація; самосвідомість; самокатегоризація; самоототожнення; соціальна поведінка; інтеріоризація; агенти соціалізації; суспільство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аринушкина И. С. Об определении и типах идентичности /

И. С. Аринушкина // Мир психологии. – 2004. – № 2. – С. 42-

Асп Э. К. Введение в социологию // Эркки Калеви Асп. – СПб.:

Алетейя, 1998. – 84 с.

Зливков В. Проблема особистісної та професійної само-

ідентифікації в сучасній психології / В. Зливков // Соціальна

психологія. – 2006. – №5 – С. 128-136.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций :

Монография / В. П. Казмиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.

Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений / А. В. Мудрик. – 2 –е изд. испр. и доп. –

М.: Издательский центр “Академия ”, 2006. – 304 с.

Павленко В.Н. Представления о соотношении социальной и

личностной идентичности в современной западной психологии /

В.Н. Павленко // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 135-

Павлова О. Н. Идентичность : история формирования взглядов

и ее структурные особенности / О. Н. Павлова. – М. : МГУ,

– 51 с.

Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Т.1 (А–

О); Пер. с англ. / Артур Ребер. – М.: ООО “Издательство АСТ”;

Издательство “Вече”, 2003. – 592 с.

Шендрик И. Г. Кризис идентичности и образование в период

взрослости / И. Г. Шендрик // Мир психологии. – 2004. –

№2. – С. 102-105.

Turner J. C. Social identity, personality and the self-conception /

J. C. Turner //The psychology of the social self / Ed. by J. C.

Turner. – N. Y., 1999. – P. 67-102.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.