DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Вікова динамка показників особистісної реалізованості / потенційності

А.М. Большакова

Анотація


Досліджено вікову динаміку показників особистісної реалізованості /
потенційності. Показано, що співвідношення особистісної реалізованості /
потенційності є найбільш оптимальним у віці “акме”. Встановлено, що
показники особистісної реалізованості починають значно збільшуватися
із досягненням передпенсійного віку.


Ключові слова


особистісна реалізованість; особистісна потенційність; юність; зрілість; старість; акме.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ана

ньев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с.

Вассерман Л.И. Семантический дифференциал времени как

метод психологической диагностики личности при де

прессивных расстройствах : Пособие для психологов и

врачей / Л.И. Вассерман, О.Н. Кузнецов, В.А. Ташлыков и

др. – СПб. : СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. – 27 с.

Коржова Е.Ю. Методика “Психологическая биография” в

психодиагностике жизненных ситуаций / Е.Ю. Коржова. –

К. : МАУП, 1994. – 109 с.

Кроник А.А. Каузометрия : Методы самопознания, психо

диагностики и психотерапии в психологии жизненного пути /

А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров. – М. : Смысл, 2003. – 258 с.

Кроник А.А. Субъективная картина жизненного пути как

предмет психологического исследования / А.А. Кроник //

Психология личности и образ жизни : Сборник. – М. : Наука,

– С. 149– 152.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Ру

бинштейн. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 712 с.

Сырцова А. Методика Ф. Зимбардо по временной перспекти

ве / А. Сырцова, Е.Т. Соколова, О.В. Митина // Пси

хологическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 85 – 106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.