DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Незадоволені потреби в контексті соціального самовизначення російськомовних жителів України

В.О. Васютинський

Анотація


За результатами опитування 1292 російськомовних респондентів
зроблено висновок, що на їхнє соціальне самовизначення істотно впливає
переживання незадоволених потреб. Особливо значущим виявився брак
матеріального добробуту, порядку й стабільності, упевненості в майбутньому,
чесної влади, здоров’я. Доволі відчутним, але не провідним, є незадоволення
потреб, пов’язаних із російською ідентичністю. На самовизначення
російськомовної молоді відносно сильніше впливають етнополітичні
чинники, але вона менше орієнтується на проросійські цінності.


Ключові слова


незадоволені потреби; соціальна ідентичність; вікові відмінності; російськомовні громадяни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васютинський В.О. Незадоволені потреби в структурі

соціального самовизначення російськомовних громадян /

В.О.Васютинський // Психолого педагогічні засади розвитку

особистості в освітньому просторі: Матер. методол. семінару

АПН України 19 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 424–431.

Васютинський В.О. Мова спілкування як чинник визначення

громадсько політичних пріоритетів / В.О.Васютинський//

Актуальні проблеми психології: Психологія навчання.

Генетична психологія. Медична психологія / За ред.

С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – К.–Ніжин: Видавництво

НДУ, ДС “Міланік”, 2008. – Том 10. – Вип. 6. – С. 59–62.

Васютинський В.О. Російськомовна спільнота в Україні:

загрози ідентичності і постави щодо інтеграції / В.О.Васю

тинський // Науковий вісник Львівського державного

університету внутрішніх справ. Серія психологічна: Зб. наук.

праць / Гол. ред. В.Л.Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2008.–

Вип. 1. – С. 37–44.

Дністрянський М.С. Етнополітична географія України:

проблеми теорії, методології, практики / М. С.Дністрянсь

кий. – Львів: Літопис, 2006.

Фромм Э. Бегство от свободы / Э.Фромм: Пер. с англ. / Общ.

ред. и послесл. П. С. Гуревича. – М.: Прогресс, 1990.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.