DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Формування компонентів самоставлення підлітків в умовах соціальної депривації

С.О. Вільдгрубе

Анотація


У статті подається теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми
самоставлення, порівняльний аналіз компонентів самоставлення.
Приділена увага психологічним факторам формування самоставлення,
особливостям розвитку самоставлення підлітків, позбавлених батьківського
піклування.


Ключові слова


самоставлення; особистість; підліток; самосвідомість; самооцінка; Я-концепція; депривація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко С.Д., Максименко К.С, Папуча М.В. Психологія

особистості. – К.: Видавництво ТОВ”КММ”, 2007. – 296 с.

Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической

психологи.– М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 366 с.

Рубинштейн С.Л.Основы общей психологии. СПб.: Питер,

– 705 с.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2 е

изд. – СПб.: Питер, 2005. – 400 с.

Особливості психічного розвитку і Образу “Я” дітей сиріт в

інтернатних закладах освіти // Проблеми загальної та

педагогічної психології. Зб. наук. пр. Інституту психології

ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. –

К., 2003. – Т. 5, ч. 7. – С. 252 255.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.