DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Інтеграція сучасного методологічного інструментарію для діагностики когнітивних стилів

М.І. Вінтонів

Анотація


Опираючись на теоретичні дослідження, згідно з якими враховуються
умови та вплив соціальної ситуації на когнітивно стильові прояви,
розглянуто сучасний методологічний інструментарій, який дає можливість
виявити залежності виявів когнітивних стилів у різних соціальних
ситуаціях, оскільки людська поведінка визначається внутрішніми
когнітивними параметрами і певною мірою зовнішнім середовищем, яке
здійснює вплив на людину як соціальну істоту.


Ключові слова


когнітивні стилі; параметри когнітивних стимулів; стилі інформаційного засвоєння; когнітивно-діяльнісний стиль; здібності

Повний текст:

PDF

Посилання


Егорова М. С. Проблема зависимости независимости от поля

и возможность ее исследования в генетимке поведения /

М. С. Егорова // Вопросы психологии. – 1981. – № 4. –

С. 161 167.

Елисеев О. П. Практикум по психологии личности/

О.П. Елисеев. – СПб., 2003. – С. 342 370.

Зиверт Х. Тестирование личности / Зиверт Х. – М.:

Интерэксперт, 1997. – 198 с.

Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий /

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

Корнилова Т. В. Подходы к изучению когнитивных стилей

двадцать лет спустя / Т. В. Корнилова, Г. В. Парамей //

Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 140 146.

Студенікін А. А. Вплив когнітивного стилю особистості на

процес спілкування: дис...канд.психол.наук: 19.00.01 /

Андрій Анатолійович Студенікін. – К., 1999. – 187 с.

Фетинскин Н. П. Социально психологическая диагностика

развития личности и малых групп. / Н. П. Фетинскин,

В.В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Институт Психотерапии,

– 490 с.

Холодная М. Когнитивные стили о природе индивиду

ального ума. – 2 е изд. / М. Холодная. – СПб.: Питер,

– 384 с.

Холодная М. А. Когнитивные стили: парадигма других

интеллектуальных способностей // Стиль человека:

психологический анализ. / М. А. Холодная. – М., 1998. –

С. 52 63.

Черненький Ю. П. Вплив когнітивного стидю вчителя на

міжособистісні конфлікти з учнями: дис...канд. психол.

наук: 19.00.07 / Юрій Петрович Черненький . – К., 1999. –

с.

Bink M. L. Cognitive regulaities in creative activity. / M.L. Bink, R.

L. Marsh // Review of General Psychology, 4 (1) . – Р. 59 78.].

David H. J. Handbook of Individual Differences. Learning and

Instruction. / H. J. David, L. G. Barbara. – USA.: Lawrence

Erlbaum Associates, 1993. – 512 p.

Guilford J. P. The nature of human intelligence. / J. P. Gui

lford. – New York: McGraw Hill, 1967.].

Goodenough D. The role of individual differences in field de

pendence as a factor in learning and memory. / D. Goodenough //

Psychol. Buil. 83, 4. – 1976. – Р. 675 694.

Hennesseu J. E. Strategy choice and the effect of field indepen

dence on abstraction, storage and retrieval. / J. E. Hennesseu,

I. D. Nahinsky. – Bulletin of the Psychonomic Society. 15. –

– Р. 121 124.

McKenna F. Measures of field dependence: cognitive style or

cognitive ability / F. McKenna //J.Person. and Soc. Psychol. –

– Vol. 47. N 3. – P. 593 603.).

Messick S. The nature of cognitive styles: problems and promise

in educational practice. / S. Messick. – Educat. Psychol. –

– V. 19. – P. 59 74.

Sternberg R. J. Perspectives on Thinking, Learning and Cogni

tive Styles. – Lawrence Erlbaum Associates. / R. J. Sternberg,

Li Fang Zhang. – Mahwah, NJ., 2001.

Witkin H. A. Cognitive Style // Psyhol. Issues: Monograph 51. /

H. A. Witkin, D. R. Goodenough. – N. Y., 1982. – 148 p.

Witkin H. A. Feld dependence and interpersunal behavior. /

H. A. Witkin, D. R. Goodenough. – Psychol. Buil., 1977. –

р.

Witkin H. A. Psychological differentation: studies of develop

ment. / H. A. Witkin. – N.Y., 1962. – 418 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.