DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості

О.В. Волошок

Анотація


У статті розкриваються підходи провідних західних та вітчизняних
психологів до вивчення проблеми тривожності особистості. Висвітлюється
питання природи тривожності, соціально психологічних детермінант її
виникнення у дитячому віці згідно з теорією К. Хорні, Г. Саллівена,
Е. Еріксона. Наводиться опис психотерапевтичних підходів, спрямованих
на зниження тривожності.


Ключові слова


тривожність; тривога; страх; потреба у безпеці; батьківсько-дитячі стосунки; фактори спілкування; надійність міжособистісних стосунків; психотерапія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Прихожан А.М. Психология тревожности / А.М.Прихо

жан. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

Психологія особистості: Словник довідник / [За редакцією

П.П. Горностая, Т.М. Титаренко]. – Київ: Рута, 2001. – 320 с.

Тревога и тревожность / [Составитель В.М. Астапов]. – СПб.:

Питер, 2001. – 256 с. – (Серия “Хрестоматия по психологии”)

Изард К. Эмоции человека / К.Изард. – М.: Издательство

Московского университета, 1980. – 340 с.

Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адап

тация человека / Ф.Б.Березин. – Ленинград, 1988. – с.180.

Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии /

Г.С.Салливан. – М. СПб, 1999. – 290 с.

Хорни К. Невротическая личность нашего времени / Карен

Хорни. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с. – (Серия “Психология

классика”.)

Мэй Р. Смысл тревоги / Ролло Мэй ; [пер. с англ. М.И. За

васлова , А.И. Сибуриной]. – М.: Независимая фирма

“Класс”, 2001. – 240 c.

Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г.Эриксон. – СПб.:

АСТ,1996. – 592 с.

Фромм Э. Искусство любить / Э.Фромм; [пер. с англ.

Д.А. Леонтьева]. – СПб.: Азбука классика, 2008. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.