DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Психологічні особливості монологічного мовлення як засобу спілкування у дітей підліткового віку

Н.М. Гончарук

Анотація


У статті розкрито психологічні особливості монологічного мовлення
як засобу спілкування. Авторка здійснила порівняльний аналіз мовлення
дітей різних статусних категорій – лідерів, популярних, малопопулярних,
ізольованих.


Ключові слова


спілкування; монологічне мовлення; розповідь; опис; роздум; доказ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варзацька Л., Шевченко Л. Методика розвитку звя’язного

мовлення молодших школярів. – Житомир: Книга. – 128 с.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического иссле

дования. – М.: Наука, 1981. – 139 с.

Подласый И. П. Педагогика. – М: Просвещение; ВЛАДОС,

– 324 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер,

– 720 с.

Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. – К.: Радянська

школа, 1989. —158 с.

Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию. –

К.: Радянська школа, 1983. – 119 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.