DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Ціннісно–орієнтаційна сфера осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках

С. Грабовська, Н. Гребінь

Анотація


У статті розглядаються особливості ціннісно орієнтаційної сфери осіб,
які схильні до маніпуляцій у міжособистісній взаємодії.


Ключові слова


цінності; ціннісні орієнтації; маніпуляція; схильність до маніпуляції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анциферова Л. И. Психология формирования и развития

личности // Человек в системе наук. – М., 1989. – С. 426

Гребінь Н.В. Мотиваційні установки осіб із схильністю до

маніпулювання у міжособистісних стосунках // Проблеми

сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець

Подільського національного університету ім.. Івана Огієнка,

Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 4. – Камянець –

Подільський: Аксіома, 2009. – С.39 48.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, меха

низмы и защита. – М.: ЧеРо, издательство МГУ, 1997. – 344с.

Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическое свойство

личности и методика его исследования // Психологический

журнал. – 2000. – № 5. – С.16 22.

Рюмшина Л. И. Эмпирическое изучение стилей поведения

педагогов // Вестник интегративной психологии/ Под

ред.В.В. Козлова. – Ярославль, 2005. – С.142 149.

Шейнов В. П. Психология манипулирования. – Минск:

Харвест, 2009. – 704 с.

Шостром Э. Анти – Карнеги, или Человек манипулятор./

перев. с англ. А.Малышевой. – М.: Дубль В, Дельта 92,

– 128 с.

Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как

динамическая система. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.