DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Характер впливу тривожності на соціально–перцептивні аспекти взаємин в діаді учень – вчитель

А.Я. Гринечко

Анотація


У статті робиться акцент на висвітленні особливостей прояву та впливу
тривожності на процес взаємодії вчителя та учня загалом та на соціально
перцептивний аспект їх взаємин – зокрема. Аналізуються різні рівні та
значення явищ тривожності й соціальної перцепції в особистісному
розвитку школярів. Наводиться модель взаємовпливів тривожності та
соціальної перцепції в діаді учень – вчитель.


Ключові слова


страх; тривога; тривожність; взаємини учня та вчителя; спілкування; соціальна перцепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Астапов В. М. Функциональный подход к изучению состоя

ния тревоги / Валерий Михайлович Астапов // Тревога и

тревожность. Хрестоматия / [сост. и общая редакция

В.М. Астапова]. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – С. 151–160.

Власенко В. В. Вчителі – учні: психологія взаємних оцінних

ставлень : [монографія] / Віктор Володимирович Власенко. –

К. : УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1995. – 155 с.

Изард К. Страх и виды тревожности / Керол Изард // Тревога

и тревожность. Хрестоматия / [сост. и общая редакция

В.М. Астапова]. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – С. 104 – 117.

Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням /

Ондрей Кондаш ; [пер. із словацької В. І. Романець]. – К. :

Радянська школа, 1981. – 170 с.

Краткий психологический словарь / [ред. сост. Л.А. Кар

пенко; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро

шевского]. – 2 изд., расш., испр. и доп. – Ростов н/Д. :

Феникс, 1998. – 512 с.

Мясищев В. Н. Личность и неврозы / Владимир Николаевич

Мясищев. – Л. : ЛГУ, 1960. – 426 с.

Омельченко Я. Психологічна допомога дітям з тривожними

станами / Яніна Омельченко, Зоя Кісарчук. – К.: Шкільний

світ, 2008. – 112 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и

школьный возраст (+CD) / Анна Михайловна Прихожан. –

е изд.]. – СПб. : Питер, 2009. – 192 с. – (Серия “Детскому

психологу”.)

Трусов В. П. Психология межличностного оценивания:

учебн. пособие / Владимир Петрович Трусов. – Л. : ЛГУ,

– 43 с.

Фрейд З. Страх / Зигмунд Фрейд // Тревога и тревожность.

Хрестоматия / [сост. и общая редакция В.М. Астапова]. –

М. : ПЕР СЭ, 2008. – С. 30–41.

Яковличева А. Ф. Взаимоотношение, взаимопонимание и

взаимодействие в структуре общения учителя и учащихся /

А. Ф. Яковличева // Взаимопонимание учителя и учащих

ся. – Ростов н/Д., 1980. – С. 15–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.