DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Моральні цінності як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів

Н.М. Дідик

Анотація


У статті розглянуто моральність як професійно важливу рису
особистісної зрілості майбутніх психологів. Описано результати
дослідження моральних цінностей серед студентів психологів.


Ключові слова


моральність; цінності; професійно значуща характеристика; особистісна зрілість; майбутній психолог.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова Славская К. А. Деятельность и психология

личности / Ксения Александровна Абульханова Славская. –

М. : Наука, 1980. – 336 с.

Бодалев А. А. Вершина в развитии взрослого человека. Быть

профессионалом в психологии – это обязательно [Елект

ронний ресурс] / А. А. Бодалев. – Режим доступу: http://

hpsy.ru/public/x797.htm

Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Бьюдженталь

Дж. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.

Основи практичної психології / [В. Панок, Т. Титаренко,

Н. Чепелєва та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.

Психология личности. Словарь справочник / П. П. Гор

ностай, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 294 с.

Франкл В. Основные понятия логотерапии / В. Франкл //

Доктор и душа. – СПб. : Ювента, 1997. – С. 242–279.

Фромм Э. Психоанализ и этика / Эрих Фромм. – М. :

Республика, 1993. – 415 с. – (Б ка этической мысли.)

Штепа О. С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна

структура / О. С. Штепа // Практична психологія та

соціальна робота. – 2005. – № 9. – С. 4–8.

Штепа О. С. Пропріум зрілої особистості / О. С. Штепа // Прак

тична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 26–


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.