DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Проблема ціннісних змістів репродуктивної установки у студентської молоді

О.В. Ігнатенко

Анотація


У статті розглянута генералізована значеннєва структура репро
дуктивної установки дівчат та юнаків. Подано модель регулятивного
генезису репродуктивної установки. Зроблено кількісний аналіз
узагальнених параметрів репродуктивної установки.


Ключові слова


материнство; батьківство; репродуктивна установка; потреба; ідентичність;ціннісні орієнтації; юнацький вік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акопов Г.В. Структурный анализ родительского сознания:

студенты и родители// Тезисы докл. I конф. по исторической

психологии. – Самара, 1994. – С. 73 75.

Асмолов А.Г. Деятельность и установка. – М., 1979. – С. 41

Копыл О.А. Готовность к материнству: выделение факторов,

условий психологического риска, для будущего развития

ребенка. – М., 1993. – 242 с|.

Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к мате

ринству// Вопросы психологии. – 2000. – № 5. – С. 1.

Родштейн М.М. Проблема феминности и ее психологических

инвариантов // Материалы II Всероссийской научно

практической конференции: Вызовы эпохи в аспекте

психологической и психотерапевтической науки и практи

ки. – Казань, 2006. – С. 85.

Maccoby E. The Two Sexes: growin up apart, coming together. – Gambridge: Harward Uniw Press. – 1998. P. 118 152.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.