DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Амбівалентність статеворольових цінностей у життєвому самоздійсненні молоді

О.М. Кікінежді

Анотація


У процесі дослідження гендерних уявлень молоді було виявлено
амбівалентність у змісті домінуючих ідеалів та орієнтацій, виборі
смисложиттєвих цінностей, конструюванні образу реального та ідеального
Я. Гендерна ідентифікація як соціально психологічний механізм
статеворольової соціалізації є базовою детермінантою егалітарних і/чи
традиційних моделей міжстатевої взаємодії молоді в процесі життєвого
самовизначення.


Ключові слова


гендерна ідентифікація; амбівалентність; егалітарні та традиційні установки; гендерний образ Я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: Навч.

пос. – К.:Вид.центр “Академія,” 2004. – 308 с.

Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько психологічні студії/

За заг. ред. В.О.Татенка. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. – К.: Вид

цтво ТОВ “КММ”, 2006. – 240 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за

межами буденності. – К.:Либідь,2003. – 376 с.

Э.Эриксон. Идентичность:юность и кризис:Пер. с англ. –

М.:Прогресс, 1996. – 344 с.

Bem S.L. Gender schema theory: A cognitive account of sex

typing // Psychological Review. – 1981. – V.88. – P.354 364


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.