DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Психологічні особливості ставлення до професії соціального працівника

М.Б. Кліманська

Анотація


Стаття присвячена особливостям ставлення до професії соціального
працівника. Представлені результати опитування студентської молоді, які
свідчать про низький рівень поінформованості щодо соціальної роботи та
спеціалістів, які працюють в цій сфері. Результати опитування самих
майбутніх соціальних працівників свідчать про їх незадовільне соціальне
самопочуття, пов’язане з недостатнім визнанням їх діяльності соціумом.


Ключові слова


професія; соціальна робота; ставлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилова Т. Опросник диагностики типа направленности

личности практического психолога / Т.Данилова // Практична

психологія та соціальна робота – 2004. – № 8. – С. 41 44.

Профессиональный имидж социальной работы и роль СМИ

в повышении её престижа: информационно аналитический

отчет / Под. ред. Ю.Вишневского. Екатеринбург: УГТУ

УПИ, 2009. – 100 с.

Тимощук И. Диагностический инструментарий исследования

некоторых аспектов ответственности у студентов психо

логов / И.Тимощук // Практична психологія та соціальна

робота. – 2004. – № 8. – С. 37 40.

Холостова Е. Профессиональный и духовно нравственный

портрет социального работника / Е.Холостова. – М.: Союз,

– 326 с.

Ярская Смирнова Е. Профессионализация социальной

работы в России / Е.Ярская Смирнова // Социс. – 2001. –

№5. – С. 86 95.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.