DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Соціальна зрілість особистості у сучасних психологічних дослідженнях

О.В. Крюкова

Анотація


У статті визначено сутність, психологічний зміст соціальної зрілості
особистості та її компонентів: відповідальності, толерантності, само
розвитку; розглянуто підходи до розуміння психології толерантності,
відповідальності, саморозвитку.


Ключові слова


соціальна зрілість особистості; відповідальність; толерантність; саморозвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов А. Г., Братусь Б. С., Братченко С. Л., Бреслав Г. М.,

Василюк Ф. Е. Психология с человеческим лицом: гумани

стическая перспектива в постсоветской психологии / Д.А.

Леонтьев (ред.), В.Г. Щур (ред.). — М. : Смысл, 1997. — 336 с.

Бех І. Д. Відповідальність особистості як мета виховання //

Початкова школа. – 1994. – № 9. – С. 4–8.

Грива О. А. Толерантність в полікультурному середовищі:

монографія. – К. : Видавництво Національного педагогічного

ун ту ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 275 с.

Кон И.С. Социологическая психология. – М.: Московский

психолого социальный институт; Воронеж: Издательство

НПО “МОДЭК”, 1999. – 560 с.

Общая психология и психология личности / Под ред

А.А.Реана. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.: Прайм

ЕВРОЗНАК, 2009. – 639 с.

Оллпорт Г. Природа предубеждения // Век толерантности:

Научно публицистический вестник. – №5. – М.: Изд во МГУ,

Орлов А.Б., Шапиро А.З. Психология толерантности: проблемы

и перспективы // Вопросы психологии. – 2006. – №3.

Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної

поведінки особистості: Дис. … д ра психол. наук. – К.,

– 447 с.

Сухобская Г.С. Понятие “зрелость социально психоло

гического развития человека” в контексте андрагогики //

Новые знания. – 2002. – № 4. – С. 17 20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.