DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Структурно–змістовий аналіз феномена особистісного саморозвитку

С.Б. Кузікова

Анотація


У статті наводиться визначення та розглядаються суттєві харак
теристики особистісного саморозвитку. Виокремлюються його структурно
змістові компоненти, закономірності актуалгенезу. Аналізується
авторський підхід до розробки засобів діагностики особливостей
саморозвитку особистості.


Ключові слова


особистісний саморозвиток;самоактивність; самосвідомість; життєдіяльність; ресурси саморозвитку; актуалґенез саморозвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика постижения

сложного // Синергетика и психология: Тексты. Вып. 3:

Когнитивные процессы / Под ред. В.И. Аршинова, И.Н. Тро

фимовой, В.М. Шиндяпина. – М.: Когито Центр, 2004. –

С. 82 127.

Боришевський М.Й. Духовність в особистісних вимірах //

Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник

наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН

України / За ред. С.Д. Максименка. – Том Х. – Частина 4. –

К., 2008. – 682 с. (С. 61 69).

Кузікова С.Б. Психологічні аспекти усвідомленої самозміни

та саморозвитку особистості в юнацькому віці. Збірник

наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано

Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника, 2009. –

Вип. 14. Ч.1. – 349 с. (С 246 256).

Кузікова С.Б. Дослідження феномена саморозвитку особистості

в юнацькому віці: концептуальні засади // Вісник Східно

українського національного університету імені Володимира

Даля. Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник

наукових праць. – №2 (22) 2009. – Луганськ: Видавництво

СНУ ім. В. Даля, 2009. – 266 с. (С. 94 102).

Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М.:

Издательский центр “Академия”, 2004. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.