DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Комунікативна компетентність особистості як соціально–психологічна проблема

C.О. Мащак

Анотація


У статті розглядаються особливості становлення компетентності
особистості у процесі спілкування як важлива умова соціального буття та
соціалізації особистості. Пропонується програма тренінгових занять як
один з ефективних засобів розвитку комунікативної компетентності
особистості.


Ключові слова


комунікативна компетентність; спілкування; соціально-психологічний тренінг; комунікативна ситуація; взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заброцький М.М., Максименко С.Д. Комунікативна ком

петентність учителя: сутність і шляхи формування. – К. –

Житомир: Волинь, 2000. – 32 с.

Петровська Л.А. Принцип сензитивности как шкала рефлексии /

Под ред. Х.Миккина, Ю.Орн. –Изд – во ТГУ, 1983. – С.47 59.

Прозорова Е.В. Педогогические условия развития кому

никативной компетентності// Мир психологи. – 2000. –

№2. – С.191 202.

Психогимнастика в тренинге/Под ред. Н.Ю.Хрящевой. –

СПб.: Речь; Институт тренинга, 2001. – 32 40 с.

Чепелєва Н.В. Становлення професійної компетентності в

системі вузівської підготовки практичних психологів//

Психолого педагогічна наука і суспільна ідеологія: Мате

ріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада

р. –К.: Гнозис, 1998. – С.52 69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.