DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Організація психотерапевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу

А.В. Михальський, В.І. Співак

Анотація


У статті розглядаються основні причини та механізми розвитку
гіпертонічної хвороби, психологічні особливості хворих. Висвітлені основні
принципи лікування та особливості психотерапевтичної допомоги хворим.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; артеріальний тиск; особистісні риси; лікування; психотерапія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Губачев Ю.М., Стабровский Е.М. Клинико физиологические

основы психосоматических соотношений / Ю.М.Губачев,

Е.М.Стабровский. – Л.: Медицина, – 1981. – 216 с.

Задионченко В.С., Хруленко С.Б., Петухов О.И. Психо

логические особенности и качество жизни больных арте

риальной гипертонией с метаболическими факторами риска /

В.С.Задионченко, С.Б.Хруленко, О.И.Петухов // Кар

диология. – 2002. – № 8. – С. 15 19.

Кушаковский М.С. Гипертоническая болезнь и вторичные

артериальные гипертензии / М.С.Кушаковский. – Л.:

Медицина, 1982. – 288 с.

Любан Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф., Ледерах

Гофманн К. Психосоматичний хворий на прийомі у лікаря /

Б.Любан Плоцца, В.Пельдингер, Ф.Крегер, К.Ледерах

Гофманн. – К.: АДЕФ Україна, 1997. – 328 с.

Малкина Пых И.Г. Психосоматика: Новейший справоч

ник / И.Г.Малкина Пых. – М.: Изд во “Эксмо”; СПб.: Сова,

– 928 с.

Михальський А.В. Психологічні особливості хворих гіпер

тонічною хворобою. Проблеми сучасної психології / А.В.Ми

хальський // Збірник наукових праць Кам’янець По

дільського національного університету імені Івана Огієнка,

Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред.

С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець Подільсь

кий: Аксіома, 2010. Вип.9. – С. 127 138.

Шхвацабая И.К. Вопросы нейрогуморальной регуляции и

патогенез гипертонической болезни / И.К.Шхвацабая //

Кардіологія. – 1980. – № 9. – С. 5 13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.