DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Термінальні цінності студентів молодших курсів з різним рівнем хронічної втоми

Т.Б. Партико

Анотація


Досліджено термінальні цінності студентів перших–других курсів,
які мають різну хронічну втому. З’ясовано, що матеріальні і сімейні
цінності найважливішими є для хронічно втомлених студентів. За іншими
термінальними цінностями вони не відрізняються від студентів з низькою
хронічною втомою. Виявлено, що найменшу роль термінальні цінності
відіграють у житті помірно втомлених студентів.


Ключові слова


термінальні цінності; хронічна втома; студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А.Л. Культурное пространство студента // Педа

гогика. – 2003. – № 10. – С. 55 65.

Астахова В.І. Деякі нові штрихи у соціальному портреті

студентства // Проблеми вищої школи. – 1993. – Вип. 78. –

С. 65 69.

Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориен

таций в период социальной трансформации (поколенный

подход) // Социологические исследования. – 2002. – № 1. –

С. 96 105.

Крючков А.И., Крючкова Л.М. Мировоззренческий портрет

современного украинского студента // Чернігівський

державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Вісник ЧДПУ. Серія: Філософські науки. – 2003. – Вип. 20. –

С. 71 76.

Помиткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних

ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична

психологія та соціальна робота. – 1998. – № 10. – С. 10 16.

Поторій Я. І. Особливості ціннісно мотиваційної сфери

студентів // Практична психологія та соціальна робота. –

– № 2. – С. 36 39.

Синдром хронічної втоми: сучасні погляди і досягнення /

Короткий виклад матеріалів симпозіуму [Електронний

ресурс] / Короткий виклад Ігоря Тумака // Медицина світу

(спеціальний додаток до The American Journal of Medicine,

(3A). September, 1998). – 1999. – Липень. – С. 359–

– Режим доступу: http://msvitu.com/files/journal pdf/

_1/359_365.pdf.

Скок М.А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного

студента // Чернігівський державний педагогічний універ

ситет ім. Т.Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. Серія: Психологчні

науки. – 2002. – Вип. 11. – С. 128 132.

Rokeach М. The nature of human values. – New York, 1973.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.