DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Становлення особистості професіонала в інтегративному освітньому середовищі

С.Ю. Пащенко

Анотація


Стаття присвячена проблемі інтеграції вищої освіти України у
європейський і світовий освітній простір шляхом участі викладачів і
студентів вітчизняних вишів у процесах академічної мобільності в межах
міжнародних академічних проектів.


Ключові слова


інтеграція; міжнародні академічні проекти; мобільність; вища школа; студенти; викладачі; Болонський процес; європейський освітній простір; міжнародна освітня програма ERASMUS-MUNDUS; магістратура; соціальна інклюзія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бльомерс В., Романенкова Л. Від Болоньї до Запоріжжя:

академічні шляхи до інклюзивної Європи: Монографія. –

Запоріжжя: Вид во ЗДМУ, 2009. – 340 с.

Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті

приєднання до Європейського простору вищої освіти:

Монографія / За ред. В.М. Бебика. – К.: МАУП, 2004. – 200 с.

Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до

реалізації: Навч. посібник / Головко В.О. та інші. – Харків:

Еспада, 2009. – 304 с.

Коваленко О. Один з принципів Болонського процесу –

мобільність студентів у Європейському просторі. – Освіта

України. – 2006. – 20 січня (№ 5). – С. 5.

Основні засади вищої освіти України. Ч.4 / За ред. І.О. Ва

карчука. Упоряд.: В.Д. Шинкарук, Я.Я. Болюбаш, І.І. Бабін. –

К.: Вид во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 173 с.

Пащенко С.Ю. Європейські стандарти методичної та

психолого педагогічної підготовки магістрів. – Вища освіта

України. Теоретичний і науково методичний часопис. – К.:

Вид во КНУ. – Т.1. – Додаток 3. – 2008.

Пащенко С.Ю., Романенкова Л.О. Запорізький національ

ний університет у контексті європейського освітнього

простору. – Вісник ЗНУ; Серія “Педагогічні науки”. – 2007. –

№ 2. – С. 130 138.

Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2006/

National Trends in the Bologna Process, EURYDICE. –

Brussels, 2007.

http://www.bmbf.de/pub/London_Communique_

Bologna_e.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.