DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності

Н.І. Пилат

Анотація


В статті здійснено аналіз особистісних чинників та ситуаційних
чинників у формуванні лояльності працівника. В дослідженні брали участь
працівники державних, приватних і громадських організацій. Результати
дослідження виявили, що для працівників з високим рівнем лояльності є
характерними наступні мотиваційні чинники – визнання, кар’єрна
орієнтація та стабільність місця роботи. В приватних організаціях та
організації з ринковою корпоративною культурою рівень лояльності є
вищим.


Ключові слова


лояльність; мотивація; кар’єрні орієнтації; задоволеність роботою; психологічна атмосфера; організаційна культура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг М. Практика управления человеческими ресур

сами. 8 е изд. /Армстронг М.; [пер. с англ.]. – СПб.: Питер,

– 824 с.

Джуэлл Л. Индустриально организационная психология.

Учебник для вузов / Джуэлл Л.; [пер. с англ.]. – СПб.: Питер,

– 720 с.

Доминяк В. Организационная лояльность: основные подходы /

Доминяк В. // Менеджер по персоналу. – 2006. – №4. – с.34 40.

Музиченко В. Мастер класс по управлению персоналом

(Серия: Management Pro) / Музиченко В. – Изд ва: Гросс

Медиа, РОСБУХ, 2009. – 648 с.

Почебут Л. Г. Организационная социальная психология:

Учебное пособие / Почебут Л. Г., Чикер, В. А. – СПб.: Изд

во “Речь”, 2000. – 298 с.

Ральф Ван Дик. Преданность и идентификация с орга

низицией / Ральф Ван Дик; [пер. с нем.]. – Х.: Изд во

Гуманитарный центр, 2006. – 142 с.

Харский К. В. Благонадежность и лояльность персонала /

Харский К. В. – СПб.: Питер, 2003. – 496 с.

Чистякова Т.Н. О лояльности, организационных конф

ликтах и развитии организации (заметки на полях ис

следования) / Чистякова Т.Н.,Моисеенко Н.В.http://

www.rekruting.ru/pochitat.html7s339 (февраль 2006).

Шульц Д. Психология и работа / Шульц Д., Шульц С.– 8 е

изд. – СПб.: Питер, 2003.

Allen N. J., Meyer J. P. Affective, Continuance, and Norma

tive Commitment to the Organization: An Examination of Con

struct Validity // Journal of Vocational Behavior. – 1996. –

Vol. 49. – P. 252 276.

Buchanan B. Building organizational commitment: The social

ization of managers in work organizations // Administrative

Science Quarterly. – 1974. – Vol. 19. – P. 533 546.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.