DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Формування професійного образу “Я” майбутніх менеджерів

О.Ю. Пилипчук

Анотація


У статті розглянуто формування професійного образу “Я” майбутніх
менеджерів. Акцент в статті робиться на студентські роки, коли молодь
намагається переосмислити свої окремі риси та якості, визначити
напрямок свого подальшого розвитку, що призводить до формування
образу “Я ідеальний спеціаліст”. Відповідність цього образу можливостям
особистості сприяє внутрішній готовності до свідомої та самостійної
побудови, корекції та реалізації перспектив свого особистісного та
професійного розвитку.


Ключові слова


професійний образ “Я”; студенти; вуз; професійно направленість; професійне самосприйняття.

Повний текст:

PDF

Посилання


Деркач А.А. Акмеологические основы развития профес

сионала / А.А. Деркач. – М.: Издательство Московского

психолого социального института; Воронеж: НПО

“МОДЭК”, 2004. – 752 с.

Дьяченко М.И. Психология высшей школы (Особенности

деятельности студентов и преподавателей вуза) / М.И.

Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Изд во БТУ, 1978. –

с.

Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник /

Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

Вудкок М. Раскрепощенный менеджер для руководителя

практика / М. Вудкок, Д. Френсис. – М.: “Дело”, 1992. –

с.

Попелюшко Р.П. Внутрішній конфлікт як умова виникнення

негативної самооцінки в юнацькому віці / Р.П. Попелюшко //

Збірник наукових праць. – № 22. Частина ІІ. – Хмельниць

кий: Національна Академія ПВУ, 2003. – С. 187 – 197.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии /

А.Адлер. – М.: Прогрес, 1995. – 213 с.

Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология

личности. Тексты. – М.: МГУ, 1982. – С. 108 – 117.

Психологическое сопровождение выбора профессии: Научно

методическое пособие / Л.И.Митина, Л.В. Брендакова, И.В.

Вачков, И.Н.Грызлова, И.Н. Исакова, В.Г.Колесников,

И.М.Кондаков, Ю.А. Кореляков, А.К. Осницкий, И.А.

Переверзева, Н.Н. Трушина, Г.В. Шавырина; Под ред. Л.М.

Митиной. – 2 е изд., испр.– М.: Московський психолого –

социальный институт: Флинта, 2003. – 184 с.

Лисина М.И. Общение, личность, психика ребенка / М.И.

Лисина – 2 е изд. – М.: Московский психолого социальный

институт, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2001. – 383 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.