DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Роль часової перспективи студентів молодших курсів у самоактуалізації особистості

О.М. Сеник, Т.Б. Партико

Анотація


Досліджено часову перспективу студентів перших і других курсів
гуманітарного спрямування. Виявлено, що переважає орієнтація на
гедоністичне теперішнє і позитивне минуле. Встановлено, що само
актуалізація пов’язана із зменшенням часової орієнтації на власне минуле.
Студенти з більше вираженими рисами самоактуалізованої особистості
схильні до переживання теперішнього гедоністичного, а з менше
вираженими – до переживання свого негативного минулого.


Ключові слова


часова перспектива; самоактуалізація; студенти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. –

М.: Смысл, 2001. – 572 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2009. –

с.

Муздыбаев К. Переживание времени в период кризисов //

Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 4. – С. 5 21.

Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. –

М.: Смысл, 2004. – 608 с.

Boniwell I., Zimbardo P. Balancing Time Perspective in Pursuit

of Optimal Functioning. / P. Linley, S. Joseph. Positive psy

chology in practice. – New Jersey: John Wiley & Sons, 2004. –

P. 165 178.

Zimbardo P.G., Boyd J.N. Putting Time in Perspective: A Valid,

Reliable Individual Differences Metric // Journal of Personal

ity and Social Psychology. – 1999. – Vol. 77. – No. 6. – P.

1288.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.