DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок

М.В. Сімків

Анотація


статті представлено дослідження взаємозв’язку ставлення до грошей
та психологічних особливостей особистості. Досліджено вплив
суб’єктивного контролю та типу міжособистісних взаємовідносин на
ставлення досліджуваних до грошей. Виявлено залежність між
інтернальністю в різних сферах діяльності та грошовими установками, а
також виявлений взаємозв’язок між монетарними установками та такими
типами ставлення до оточуючих, як агресивний, егоїстичний, підозрілий
та авторитарний.


Ключові слова


ставлення до грошей; грошові установки; суб’єктивний контроль; міжособистісна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дейнека О.С. Динамика отношения российских пред

принимателей к деньгам // Ежегодник Российского психо

логического общества: Материалы 3 го Всероссийского

съезда психологов, 25 28 июня 2003 года: В 8 т. – СПб.:

Изд во С. Петерб. ун та, 2003. – Т. 2. С. – 28 33.

Зубіашвілі І. К. Ставлення до грошей як фактор економічної

соціалізації старшокласників: Автореф. дис. канд. психол.

наук: 19.00.05/ Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН

України. – К., 2009. – 16 с.

Резвова И.Е. Экономическая психология: установки по

отношению к деньгам // Ежегодник Российского психо

логического общества: Материалы 3 го Всероссийского

съезда психологов, 25 28 июня 2003 года: В 8 т. – СПб.:

Изд во С. Петерб. ун та, 2003. – Т. 5. – С. 99 103.

Семенов М.Ю. Особенности отношения к деньгам людей с

разным уровнем личностной зрелости: Дис. канд. психол.

наук: 09.00.11 / Ярославский госуд. ун т им. П.Г. Де

мидова. – Ярославль, 2004.

Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических

исследованиях // Психологический журнал. – 2000. – № 1. –

С. 50 62.

Furnham A., Argyle M. The psychology of money. New York:

Routledge, 1998. – 324 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.