DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Особливості особистісної ідентичності користувачів інтернету як чинник Інтернет–адикції

Х.І. Турецька

Анотація


У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження
особливостей особистісної ідентичності користувачів Інтернету та виявлено
специфіку особистісної ідентичності як чинника схильності до Інтернет
залежності. Також наведені характеристики когнітивного, афективного,
часового, міжособистісного, діяльнісного та ціннісного аспектів особи
стісної ідентичності, схильних до Інтернет залежності осіб.


Ключові слова


Інтернет-залежність; особистісна ідентичність; дифузія ідентичності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А.С. , Анцыборов А.В. Интернет адикция как форма

зависимого поведения [Електронний ресурс] // Режим

доступу: http://www.narcom.ru/cabinet/online.html

Бурова В.А. Социально психологические аспекты Інтернет

зависимости [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://

user.lvs.ru/vita

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис; Пер. с англ./

Общ. ред. и предисл. А. В.Толстых. – М.: Издательская

группа “Прогресс”, 1996. – 344 с.

Davis, R.A. Internet Addiction: Is it real? [Електронний

ресурс] // Режим доступу: http://www.victoriapoint.com/

Addiction%20or%20not.htm

Goldberg I. Internet Addictive Disorder [Електронний ресурс] //

Режим доступу: http://www.psycom.net/iadcriteria.html

Greenfield D. N. Virtual Addiction: Sometimes New Technol

ogy Can Create New Problems [Електронний ресурс] // Режим

доступу: www.virtual addiction.com/pdf/nature_internet_

addiction.pdf

Griffiths M. Internet addiction: does it really exist? //

Gackenbach G. (ed.). Psychology and the Internet:

Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications.

San Diego, CA: Academic Press, pp. 61 75.

Grohol J. Unprofessional practices: On Internet addiction dis

order [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://

psychcentral.com/new2.htm

Orzack M.H. Computer Addiction Services [Електронний

ресурс] // Режим доступу: http://www.computeraddiction.

com/

Young K.S. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And

Treatment [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://

www.netaddiction.com/articles/symptoms.htm

Young K.S. What Makes the Internet Addictive: Potential Ex

planations for Pathological Internet Use [Електронний

ресурс] // Режим доступу: http://www.netaddiction.com/ar

ticles/habitforming.htm

Young K.S., Rodgers R. C. [Електронний ресурс] // Режим

доступу: Internet Addiction: Personality Traits Associated with

Its Development http://www.netaddiction.com/articles/

personality_correlates.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.