DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Цінність психолого–педагогічних поглядів Л.Т. Білецького у Кам’янець–Подільському державному українському університеті (1918−1920 рр.)

О.А. Чеканська

Анотація


У статті розглядається наукова діяльність Л.Т. Білецького, спрямована
на вивчення проблеми становлення та розвитку психологічної і педагогічної
науки, в контексті діяльності Кам’янець Подільського державного
українського університету (1918 1921 рр.).


Ключові слова


історія психології; педагогіка; Л.Т. Білецький; розвиток особистості; Поділля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліотека Кам’янець Подільського Державного Українського

Університету // Свято Поділля: Видання Подільського

Українського товариства “Просвіта”. – 1918. – 22 жовтня. – 8 с.

Завальнюк О.М. Кам’янець Подільський національний

університет (1918 2008 рр.): Історичний нарис / О.М.

Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець Подільський:

Аксіома, 2008. – 296 с.

Завальнюк О.М. Кам’янець Подільський національний

університет імені Івана Огієнка (1918 2009 рр.): Історичний

нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець

Подільський: Аксіома, 2009. – 388 с.

Лекции по педагогике и психологии Л.Т. Белецкого //

Державний архів Хмельницької області. – Ф. 582. – Оп. 1. –

Спр. 50. – 16 арк.

Мандрика М.І. Леонід Білецький. – К.: Вінніпег, 1957. – С. 3.

Прищак М.Д. Поняття духовності в педагогічній спадщині

О.Ф. Музиченка // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів

міжнародної науково практичної конференції. – Вінниця:

УНІВЕРСУМ, 2006. – Т. І. – С. 133 115.

Роменець В.А. Історія психології: ХІХ – початок ХХ

століття: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 832 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.