DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Глибинні мотиви фінансової поведінки особистості: теоретичне вивчення феномена

О.М. Чигир

Анотація


У статті розглядаються ключові теоретичні розробки вивчення
фінансової поведінки особистості. Наведено різні стратегії поведінки
людини стосовно грошей. Аналізуються основні аспекти глибинної
мотивації фінансової поведінки особистості. Виділяється чотири мотиви
такої поведінки: відчуття безпеки, прагнення влади, прагнення любові та
прагнення свободи.


Ключові слова


фінансова поведінка; гроші; гедоністична спрямованість; накопичення; борги; ієрархія накопичувальних виборів; стратегії витрачання; глибинні мотиви фінансової поведінки; типи фінансової поведінки; установки щодо грошей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пыхтин В.Я. О двух сторонах денег // Економічні науки. –

– № 15. – С. 36 – 43.

Ортега і Гасет Х. Бунт масс. – К., 1994. – 164 с.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном

обществе. – М., 1999. – 298 с.

Фенько А.Б. Люди и деньги: очерки психологии потребле

ния. – М.: Класс, 1995. – 416 с.

Фрейд З. Характер и анальная эротика. – Минск: Попури,

– 513 с.

Lunt P., Livingstone S.M. Mass consumption and personal iden

tity. Everyday economic experience. – Buckingham: O. U. P.,

– 365 p.

Lindqvist A. A note on determinants of household saving

behaviour. – Journal of Economic Psychology, 1981. – №1. –

p. 39 57.

Дейнека О. С. Экономическая психология: Учебное Посо

бие. – СПб: Изд во С Петерб. ун та, 2000. – 160 с.

Goldberg H., Lewis R. Money madness: the psychology of sav

ing, spending, loving and hunting money. – London: Spring

wood, 1978. – 213 р.

Forman N. Mind over money. – Toronto: Doubleday, 1987. –

р.

Matthews A. I think about money so much, why can’t I figure it

out. – New York: Summit Books, 1991. – 153 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.