DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Теоретико–методологічні засади дослідження психосоціального розвитку особистості в період дорослішання

А.В. Шамне

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні основи дослідження психо
соціального розвитку в онтогенезі. Обгрунтовується системний погляд на
період 11 21 року як перехідний від дитинства до дорослості.


Ключові слова


психосоціальний розвиток; дитинство; дорослість;онтогенез; методологія; реорганізація; структури розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л.С. Собр.соч:В 6т./Лев Семенович Выготский.–

Т.4. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.

Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции:

[монография]/ Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард

Израилевич Колчинский.–Ист. теорет. очерки проблемы. –

Л.: Наука, 1977. – 236 с.

Костюк Г.С. Навчально виховний процес і психічний

розвиток особистості: [монографія] / Григорій Силович

Костюк. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

КрисаченкоВ.С.Философский анализ эволюционизма:

[монография]/Владимир Семенович Крисаченко /АН

УССР.Ин т философии.– Киев:Наук.думка,1990.–216 с.

Кудрявцев В.Т. Смысл человеческого детства и психическое

развитие ребенка [монография]/ Владимир Товиевич

Кудрявцев . – М.: Изд во УРАО, 1997. – 263 с.

Ломов Б.Ф. О системной детерминации психических явлений

и поведения/ Б.Ф. Ломов //Принцип системности в психоло

гических исследованиях. – М: Наука, 1990. – С. 10–18.

Мясоед П.А. Системно деятельностный подход в психологии

развития /П.А. Мясоед // Вопр. психологии. – 1999. – №5. –

С. 90 – 100.

. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: [монография] /

Сергей Леонидович Рубинштейн. – М: Педагогика, 1989. –

с.

. Шамне А.В. Проблема типів і форм психічного розвитку в

теоретичній спадщині Л.С. Виготського /А.В. Шамне //

Педагогіка і психологія. – 2003.– № 1. – С. 48 – 53.

Южаков В.Н. Организация процесса развития, объективные

закономерности,познание и управление:[монография]/

Владимир Николаевич Южаков. – Саратов: Изд во Са

ратовского ун та, 1986. – 125 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.