DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Особливості структури любові та очікувань щодо образу чоловіка серед дівчат з гармонічних та дисгармонічних родин

О.К. Яковенко

Анотація


Стаття присвячена емпіричному дослідженню гендерних установок
та атитюдів щодо взаємин з протилежною статтю серед дівчат з
гармонійних та дисгармонійних родин. Продемонстровано розподіл
очікувань відносно образу чоловіків. Було визначено відмінності в
сприйнятті жіночого образу дівчатами контрольної та експериментальної
групи. Також були виявлені відмінності в структурі любові.


Ключові слова


гендерний атитюд; дисгармонійна родина; структура любові; образ чоловіків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильченко Г. С. Общая сексопатология / Г. С. Василь

ченко. – М.: Медицина, 1977. – 352 с.

Романова Н. В. Тест “Рисунок мужчины и женщины”//

Н.В.Романова// Журнал прикладной психологии. – 2004. –

№ 3. – С. 38 44.

Тайсон П. Психоаналитические теории развития / П.Тай

сон, Ф. Тайсон. – Екатеринбург, 1998. – 528 с.

Шапарь В. Б. Психодиагностика отношений между ро

дителями и детьми / В. Б. Шапарь. – Ростов н/Д: Феникс,

– 432 с.

Энциклопедия глубинной психологии. – Том 1. Зигмунд

Фрейд /Пер. с англ. – М.: Когито Центр, 1998. – 800 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.