DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Характеристика взаємовідносин між батьками та дітьми

Л.Й. Єзерницький, С.О. Ренке

Анотація


Стаття розглядає стосунки між батьками та дітьми; негативні
фактори батьківського виховання як чинники погіршення взаємостосунків
між дітьми та батьками, а також погіршення особистісного розвитку
дитини.


Ключові слова


стосунки; виховання; розвиток; поведінка; особистість; самооцінка; педагогічні проблеми; соціалізація; психологічні механізми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксєєнко Т. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч

посібник. – К. : ІЗМН, 1997.

Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини //

Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах.

К. : АЛД, 1998.

Бейкер К. Теория семейных систем М. Боуена: [Ст. амер.

психолога] // Вопросы психологии. – 1991. – №6. – С. 155–

Вишневецкая В.Н. Экспериментальное исследование психо

логических особенностей антиципации супругами развития

своих отношений // Вісник Дніпропетровського уні

верситету. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 5. – С. 32–41.

Гребенников И.Ф. Основы семейной жизни. – М.: Просве

щение, 1991. – 153 с.

Желдак И.М. Искусство быть семьей: Практическое посо

бие. – М., 1998. – 75 с.

Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.Н. Методы психо

логической диагностикии коррекции в клинике. – Л., 1983. –

с.

Калашник Т.И. Метод позитивной психотерапии в груп

повой и индивидуальной психокоррекции.– Одесса –

Черкассы – Висбаден, 2000. – 73 с.

Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М.: Просве

щение, 1988. – 185 с.

Кошечко Н.В. Тренінг “Молодь вибирає конструктивний

конфлікт” // Практична психологія та соціальна робота. –

– №7–11.

Кравець В.П. Психологія сімейного життя: Навч. пос. –

Част. I. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

Кравець В.П. Психологія сімейного життя: Навч. пос. –

Част. II. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

Кравченко Т., Хромова О. Сімейне виховання та його

технології // Учитель. – 2000 №1. – С.17 21.

Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии / Пер. с

англ. А.Д. Иорданского. – М.: Независимая фирма “Класс”,

– 304 с. (Библиотека психологии и психотерапии).

Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред.

проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.

Москаленко В.В. Конфлікт // Практична психологія та

соціальна робота. – 2005. – №5. – С. 13–16.

Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и

психотерапия: Пер. с нем. / Общ. ред. А.В. Брушлинского и

А.З. Шапиро, предисл. А.В. Брушлинского, коммент.

А.З. Шапиро. – 98 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.