DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-9.%p

Особливості використання життєдайного потенціалу релігійної віри в системі психологічної профілактики суїцидальних тенденцій у психіці індивідів

А.В. Олійник

Анотація


У статті розкривається проблема потужності психотерапевтичного,
психопрофілактичного потенціалу релігійної віри у протидії ауто
деструктивності, можливості його використання задля попередження
формування суїцидальних тенденцій у психіці індивідів, особливо в
молодіжному середовищі.


Ключові слова


проблема потужності; релігійна віра; суїцид альні тенденції; психіка індивідів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Как нам уменьшить число самоубийств в Украине: проект

национального плана действий (общественная инициатива)/

Коллектив авторов. – Одесса: Интерпринт, 2007. – 50 с.

Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психоте

рапия. – М.: “Когито Центр”, 2005. – 376 с. (Клиническая

психология)

Психологія суїциду : Посібник / За ред. В.П. Москальця. –

К.: Академвидав, 2004. – 288 с.

Психологія суїциду: Навчальний посібник/ За ред. В.П.Мо

скальця. – Київ – Івано Франківськ: “Плай”, 2002. – 249 с.

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика.

Искусство: Пер. с фр. – М.: Политиздат,1990.— 415 с.

(Серія: Мыслители ХХ века)

Дюркгайм Е. Самогубство: соціологічне дослідження / Пер.

з фр. – К., 1998.

Джемс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб.,

“Андреев и сыновья”, 1993. – 418 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М.: Пресс,

– 368 с.

Фромм Э. Психоанализ и дзен буддизм // Э.Фромм, Д.Суд

зуки, Р. Мартино. Дзен буддизм и психоанализ. – М.: Изд

во “Весь мир”, 1997. – С.97 183.

Роджерс К.С. Взгляд на психотерапию. Становление

человека.– М.: Изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. –

с.

Достоевский Ф.М. Полное собр.соч.: в 30 ти томах. – Т.23,

– 424 с.

Л.Н.Толстой Собр. соч. в 20 ти томах. – Т.16 – М., 1964.

Бердяев Н. О самоубийстве. – М.: Изд во Моск. ун та, 1992.

Москалець В.П. Психологія релігії: Посібник. – К.:

Академвидав, 2004. – 240 с. (Альма Матер)

Норвуд Робин. Как принимать удары судьбы / Пер. с англ. –

М.: “МИРТ”, 1995. – 384 с. (“Путь к успеху = Путь к

счастью”).

Грановская Р.М. Психология веры. – СПб.: Изд во “Речь”,

– 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.